TNN online เส้นเลือดสมองตีบ! นวดศีรษะวันละ 1-2 นาทีป้องกันได้ จริงหรือ?

TNN ONLINE

Health

เส้นเลือดสมองตีบ! นวดศีรษะวันละ 1-2 นาทีป้องกันได้ จริงหรือ?

เส้นเลือดสมองตีบ! นวดศีรษะวันละ 1-2 นาทีป้องกันได้ จริงหรือ?

นวดศีรษะของตัวเอง วันละ 1 – 2 นาทีช่วยป้องกัน "เส้นเลือดสมองตีบ" ได้ จริงหรือ กรมการแพทย์ ชี้แจงแล้วแบบนี้?

นวดศีรษะของตัวเอง วันละ 1 – 2 นาทีช่วยป้องกัน "เส้นเลือดสมองตีบ" ได้ จริงหรือ กรมการแพทย์ ชี้แจงแล้วแบบนี้?


กรณีคำแนะนำโดยระบุว่า นวดศีรษะของตัวเอง วันละ 1 – 2 นาทีช่วยป้องกันเส้นเลือดสมองตีบได้ ทางกรมการแพทย์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยชี้แจงว่า การนวดศีรษะไม่ได้ช่วยในการป้องกันโรคหลอดเลือด เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองแตกส่วนใหญ่เกิดจากความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมองตีบ ตัน เกิดจากความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลิอดสูง สูบบุหรี่ ซึ่งการตรวจเช็กร่างกาย ด้วยการตรวจเลือดหาระดับน้ำตาลในเลือด ไขมันในเลือด จะเป็นการช่วยลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีงานวิจัยอย่างชัดเจนว่าช่วยลดอัตราการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ และควรปรับพฤติกรรมการเสี่ยง ด้วยการออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.dms.go.th/Contact/Index หรือโทร. 02-590-6000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การนวดศีรษะไม่ได้ช่วยในการป้องกันโรคหลอดเลือด เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองแตกส่วนใหญ่เกิดจากความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมองตีบ ตัน เกิดจากความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลิอดสูง สูบบุหรี่
ที่มา ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

แฟ้มภาพ AFP

ข่าวแนะนำ