TNN online 3 วิธีรักษาโรคมะเร็ง “ไม่เครียด-หายใจลึกๆ-งดอาหารเป็นกรด” ช่วยได้จริงหรือ?

TNN ONLINE

Health

3 วิธีรักษาโรคมะเร็ง “ไม่เครียด-หายใจลึกๆ-งดอาหารเป็นกรด” ช่วยได้จริงหรือ?

3 วิธีรักษาโรคมะเร็ง “ไม่เครียด-หายใจลึกๆ-งดอาหารเป็นกรด” ช่วยได้จริงหรือ?

โซเชียลแชร์ข้อมูล 3 วิธีรักษาโรคมะเร็งด้วยตนเอง “ไม่เครียด-หายใจลึกๆ-งดอาหารเป็นกรด” หมอตอบชัดช่วยได้จริงหรือไม่?

วันนี้ ( 3 ม.ค. 65 )ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง 3 วิธีรักษาโรคมะเร็งด้วยตนเอง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จจากกรณีที่มีคำแนะนำวิธีรักษามะเร็งด้วยตนเอง 3 วิธี ได้แก่ การหายใจเข้าลึก ๆ การทำจิตใจไม่ให้เครียด และการงดรับประทานอาหารที่เป็นกรด ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ทั้ง 3 วิธีข้างต้นที่บทความอ้างอิง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งทำได้ด้วยการผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด และการฉายรังสี ที่ถือเป็นวิธีมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ ส่วนการหายใจเข้าลึก ๆ เพื่อให้ได้ออกซิเจนปริมาณมาก การทำจิตใจไม่ให้เครียด การงดบริโภคอาหารที่เป็นกรดและให้บริโภคอาหารที่เป็นด่างนั้น ยังไม่มีหลักฐานหรืองานวิจัยที่ยืนยันว่ามีส่วนในการรักษาโรคมะเร็ง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://thaicancernews.nci.go.th/_v2/ หรือ www.nci.go.th หรือโทร. 02 2026800

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : วิธีการหายใจเข้าลึก ๆ การทำจิตใจไม่ให้เครียด และการงดรับประทานอาหารที่เป็นกรด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษามะเร็ง ปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งทำได้ด้วยการผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด และการฉายรังสี เท่านั้น

ข้อมูลจาก : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ภาพจาก  : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง