TNN online ผู้ชายเครียด-ทำงานหนัก จะเสี่ยงเป็น "มะเร็งต่อมลูกหมาก" จริงหรือ?

TNN ONLINE

Health

ผู้ชายเครียด-ทำงานหนัก จะเสี่ยงเป็น "มะเร็งต่อมลูกหมาก" จริงหรือ?

ผู้ชายเครียด-ทำงานหนัก จะเสี่ยงเป็น มะเร็งต่อมลูกหมาก จริงหรือ?

จริงหรือ? หากผู้ชายมีความเครียดและทำงานหนัก จะเสี่ยงเป็น "โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก" กรมการแพทย์ ชี้แจงแล้ว

จริงหรือ? หากผู้ชายมีความเครียดและทำงานหนัก จะเสี่ยงเป็น "โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก" กรมการแพทย์ ชี้แจงแล้ว


จากกรณีที่มีการบอกต่อข้อมูลโดยระบุว่า หากผู้ชายมีความเครียดและทำงานหนัก จะเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กับทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงว่า การเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากนั้น ปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีข้อมูลว่าอายุที่มากขึ้นและมีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก อาจเป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงได้ อย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันแน่ชัดว่าความเครียด และทำงานหนัก จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก


ความเครียด คือ การตอบสนองของร่างกายต่อสภาวะกดดันทางกาย จิตใจ และอารมณ์ จากการสืบค้นข้อมูลพบว่าความเครียดอาจเกี่ยวข้องกับการขยายขนาดและแพร่กระจายของมะเร็งในผู้ป่วยโรคมะเร็ง อย่างไรก็ตามความเครียดไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง แต่ความเครียดอาจนำไปสู่การมีพฤติกรรมเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งได้ เช่น สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เป็นต้น


ความเครียดส่งผลกระทบหลายด้าน ดังนั้นควรหาวิธีผ่อนคลายจากภาวะเครียด เช่น การออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ ทำกิจกรรมที่ชอบ นั่งสมาธิ เป็นต้น นอกจากนี้ ควรตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหากมีความผิดปกติเกี่ยวกับการถ่ายปัสสาวะ ได้แก่ ปัสสาวะออกยาก ปัสสาวะไม่สุด เป็นต้น ควรรีบพบแพทย์


ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://thaicancernews.nci.go.th/_v2/หรือ www.nci.go.th หรือโทร. 02-202-6800


บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากนั้น ปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีข้อมูลว่าอายุที่มากขึ้นและมีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก อาจเป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงได้ อย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันแน่ชัดว่าความเครียด และทำงานหนัก จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
ที่มา ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง