TNN online เปิดสูตรแปรงฟัน 2-2-2 แนะตรวจช่องปากปีละ 1 ครั้ง ป้องกันมะเร็ง!

TNN ONLINE

Health

เปิดสูตรแปรงฟัน 2-2-2 แนะตรวจช่องปากปีละ 1 ครั้ง ป้องกันมะเร็ง!

เปิดสูตรแปรงฟัน 2-2-2 แนะตรวจช่องปากปีละ 1 ครั้ง ป้องกันมะเร็ง!

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนดูแลสุขภาพช่องปาก ‘แปรงฟัน’ อย่างถูกวิธี ‘ตรวจ’ สุขภาพช่องปากปีละ 1 ครั้ง ‘เช็ค’ สังเกตความผิดปกติในช่องปากตนเอง เพื่อป้องกันโรคมะเร็งช่องปาก พร้อมรับรองแปรงสีฟันที่ได้มาตรฐาน

วันนี้ (21 ต.ค.65) นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า การดูแลสุขภาพช่องปากและฟันเป็นสิ่งที่กรมอนามัยให้ความสำคัญ นอกจากจะจัดทำมาตรฐานการให้บริการแล้ว ยังรณรงค์ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองอย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปฏิบัติเป็นประจำ เน้น ‘แปรง-ตรวจ-เช็ค’ 


โดย แปรงฟันสูตร 2-2-2 คือ แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ตอนเช้าและก่อนนอน ควรแปรงฟันนาน ครั้งละ 2 นาทีขึ้นไป งดกินอาหารหลังแปรงฟันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และใช้ไหมขัดฟันทุกวันอย่างน้อยวันละครั้ง ตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ เช็คความผิดปกติในช่องปาก หรือสังเกตรอยโรคด้วยตนเอง เพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งช่องปาก หากตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และได้รับการรักษาโดยเร็ว จะช่วยลดความรุนแรงของโรค


ทั้งนี้ วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย และเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย กรมอนามัยได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” ภายใต้แนวคิด “ฟันดี ชีวีมีสุข” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง 


พร้อมมอบเกียรติบัตรผู้ประกอบการแปรงสีฟันที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานกรมอนามัย อาทิ บริษัท ปาล์มเมด อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เล้าอารีย์ เทรดดิ้ง จำกัด และจัดนิทรรศการส่งเสริมทันตสุขภาพตามกลุ่มวัย การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ฝึกตรวจฟันและรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปาก ฝึกแปรงฟันคุณภาพ และการใช้นวัตกรรมเฝ้าระวังพฤติกรรมดูแลช่องปาก


ด้าน ทันตแพทย์หญิงวรางคนา เวชวิธี ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กล่าวเกี่ยวกับความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากต่อคุณภาพชีวิต ว่า การดูแลสุขภาพช่องปากเป็นสิ่งสำคัญ หากละเลยการดูแลจนเกิดฟันผุ เหงือกอักเสบ หรือรอยโรคในช่องปาก และไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม ทันเวลา อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ได้แก่ การกินอาหาร การพูด การทําความสะอาดฟัน การพักผ่อนรวมทั้งการนอนหลับ 


การคงสภาพอารมณ์ให้เป็นปกติ การยิ้มหรือให้ผู้อื่นเห็นฟันได้ โดยไม่อับอาย การทำงาน และออกไปพบปะสังสรรค์กับผู้คน โดยเฉพาะประชาชนวัยทำงาน นอกจากการเสียค่าใช้จ่ายไปกับการรักษา และค่าเดินทางไปรับบริการทางทันตกรรมแล้ว อาจกระทบกับรายได้ที่สูญเสียไปจากการลาหยุดงาน เนื่องจากปัญหาสุขภาพช่องปาก หรือการลาหยุดงาน เพื่อไปรับการรักษาทางทันตกรรม ดังนั้น ประชาชนควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพช่องปาก เพราะสุขภาพช่องปากที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ที่มา กรมอนามัย

ภาพจาก AFPข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง