TNN online เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นเจ้าภาพพิธีลาสิกขา “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี 9”

TNN ONLINE

บันเทิง

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นเจ้าภาพพิธีลาสิกขา “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี 9”

เครือเจริญโภคภัณฑ์  และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นเจ้าภาพพิธีลาสิกขา “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี 9”

พิธีลาสิกขา “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี 9” ณ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นเจ้าภาพจัดพิธีลาสิกขา “สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 9” 


เครือเจริญโภคภัณฑ์  และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นเจ้าภาพพิธีลาสิกขา “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี 9”


ขอบคุณภาพ : True Inside


โดยได้รับเกียรติจาก คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานกรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ตลอดจนคณะผู้บริหารทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมงาน เครือเจริญโภคภัณฑ์  และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นเจ้าภาพพิธีลาสิกขา “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี 9”


ขอบคุณภาพ : สามเณรปลูกปัญญาธรรม


เครือเจริญโภคภัณฑ์  และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นเจ้าภาพพิธีลาสิกขา “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี 9”
ขอบคุณภาพ : สามเณรปลูกปัญญาธรรม

โดยในวันนี้ เหล่าสามเณรทั้ง 12 รูป จะบรรยายธรรม หัวข้อ “มรดกธรรม” หลังจากที่ได้เข้าเรียนรู้และปฏิบัติธรรม แนวคิด “ความรักจักรวาล : รัก – เรียน – เพียร – ให้” ตลอด 1 เดือนเต็ม ในเมืองมรดกโลก ภายใต้การดูแลของพระภาวนาเขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ ในฐานะพระอาจารย์ใหญ่ ก่อนจะเข้าพิธีลาสิกขา โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 9 ตามลำดับ


เครือเจริญโภคภัณฑ์  และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นเจ้าภาพพิธีลาสิกขา “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี 9”ขอบคุณภาพ : สามเณรปลูกปัญญาธรรมเครือเจริญโภคภัณฑ์  และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นเจ้าภาพพิธีลาสิกขา “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี 9”


ขอบคุณภาพ : True Inside


เครือเจริญโภคภัณฑ์  และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นเจ้าภาพพิธีลาสิกขา “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี 9”ขอบคุณภาพ : สามเณรปลูกปัญญาธรรมเครือเจริญโภคภัณฑ์  และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นเจ้าภาพพิธีลาสิกขา “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี 9”ขอบคุณภาพ : สามเณรปลูกปัญญาธรรม


เครือเจริญโภคภัณฑ์  และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นเจ้าภาพพิธีลาสิกขา “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี 9”ขอบคุณภาพ : สามเณรปลูกปัญญาธรรม


ข่าวแนะนำ