TNN "เจมส์ เรืองศักดิ์" มอบเงิน 200,000 บาท ให้มูลนิธิ รพ.เด็ก

TNN

บันเทิง

"เจมส์ เรืองศักดิ์" มอบเงิน 200,000 บาท ให้มูลนิธิ รพ.เด็ก

เจมส์ เรืองศักดิ์ มอบเงิน 200,000 บาท ให้มูลนิธิ รพ.เด็ก

"เจมส์ เรืองศักดิ์" มอบเงิน 200,000 บาท ให้มูลนิธิ รพ.เด็ก สร้างห้องความดันลบ รับมือโรคอุบัติใหม่ในเด็ก....

นักร้องนักแสดงรุ่นใหญ่ "เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์" ควงภรรยาสาว "ครูก้อย นัชชา" ทำความดี มอบบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท สบทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างห้องความดันลบ รับมือโรคอุบัติใหม่ในเด็ก อาทิ โควิด-19 วัณโรค หัดเยอรมัน อีสุกอีใส ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก หรือ โรคติดเชื้อดื้อยาในเด็ก

เจมส์ เรืองศักดิ์ มอบเงิน 200,000 บาท ให้มูลนิธิ รพ.เด็ก เจมส์ เรืองศักดิ์ มอบเงิน 200,000 บาท ให้มูลนิธิ รพ.เด็ก"เจมส์ เรืองศักดิ์" ได้เล่าถึงความตั้งใจในการบริจาคสบทบทุนในครั้งนี้ว่า "จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลก จนส่งผลกระทบรุนแรงกว่าหลายๆ การระบาดของโรคอุบัติใหม่ในอดีต ความรวดเร็วในการแพร่กระจายของเชื้อ ความรุนแรงของโรค ได้ส่งผลกระทบในด้านสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของทุกคนในครอบครัว ไม่ว่าจะผู้ใหญ่หรือเด็ก


โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือ โรงพยาบาลเด็กแห่งนี้ มีบุคลากรทางการแพทย์ระดับประเทศและระดับโลก หลายท่านได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกและองค์การนานาชาติต่าง ๆ ที่พร้อมดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก โดยมีผู้ป่วยนอกปีละกว่า 400,000 ราย และผู้ป่วยในซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นผู้ป่วยโรคยุ่งยากซับซ้อนกว่า 40,000 รายต่อปี ให้มีพลานามัยที่แข็งแรง พร้อมที่จะเติบโตเป็นพลังของชาติในอนาคต แม้ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล แต่ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษา


ครูก้อยกับพี่เจมส์ ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสร้างรอยยิ้มขอเด็กและของพ่อแม่ที่ได้เห็นลูกของเรารักษาอย่างปลอดภัย และร่วมเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ จึงขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วน ร่วมสนับสนุนการจัด ARI ห้องความดันลบ รับมือโรคอุบัติใหม่ในเด็ก"

เจมส์ เรืองศักดิ์ มอบเงิน 200,000 บาท ให้มูลนิธิ รพ.เด็ก เจมส์ เรืองศักดิ์ มอบเงิน 200,000 บาท ให้มูลนิธิ รพ.เด็ก

เจมส์ เรืองศักดิ์ มอบเงิน 200,000 บาท ให้มูลนิธิ รพ.เด็ก เจมส์ เรืองศักดิ์ มอบเงิน 200,000 บาท ให้มูลนิธิ รพ.เด็กข่าวแนะนำ