TNN online เลือกตั้ง 2566 เปิดประวัติ "ศิธา ทิวารี" หรือ "ผู้พันปุ่น"

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 เปิดประวัติ "ศิธา ทิวารี" หรือ "ผู้พันปุ่น"

เลือกตั้ง 2566 เปิดประวัติ ศิธา ทิวารี หรือ ผู้พันปุ่น

เลือกตั้ง 2566 เปิดประวัติ "ศิธา ทิวารี" หรือ "ผู้พันปุ่น"

นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี (เกิด 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507) ชื่อเล่น ปุ่น เป็นนักการเมืองและอดีตนายทหารอากาศชาวไทย ประธานคณะกรรมการอำนวยการและพัฒนาและเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย อดีตผู้ประสานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย อดีตประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคไทยรักไทย และเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปีจากคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549


เลือกตั้ง 2566 เปิดประวัติ ศิธา ทิวารี หรือ ผู้พันปุ่น


นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี เป็นบุตรของมานพ ทิวารี กับ หม่อมราชวงศ์จารุวรรณ ทิวารี (ราชสกุลเดิม: วรวรรณ) เป็นพระนัดดาของหม่อมเจ้าดุลภากร วรวรรณ พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวรรณากร กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ กับหม่อมอินทร์ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเซนต์ดอมินิก รุ่นที่ 15, มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 24 (ตท.24) โดยเป็นประธานรุ่น  และปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต จากโรงเรียนนายเรืออากาศ


ศิธาสมรสกับอาทิกา ท่อแก้ว ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น และมิสมอเตอร์โชว์ ปี 2005  เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2550 มีบุตรด้วยกัน 4 คน 


เลือกตั้ง 2566 เปิดประวัติ ศิธา ทิวารี หรือ ผู้พันปุ่น


หลังจากจบการศึกษาเขาได้เข้ารับราชการในสังกัดกองทัพอากาศ จนได้รับตำแหน่งสุดท้ายก่อนลาออกจากราชการ คือ รองหัวหน้าแผนกแผนร่วม กองนโยบายและแผน กรมยุทธการ กองทัพอากาศ ระหว่างที่รับราชการเคยมีผลงานในวงการบันเทิง เช่น ร่วมแสดงในละครโทรทัศน์ในปี พ.ศ. 2538 โดยการชักชวนของยุรนันท์ ภมรมนตรี รวมถึงถ่ายแบบนิตยสารและโฆษณา


จากนั้นจึงลาออกจากราชการมาลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคไทยรักไทย และได้รับการแต่งตั้งเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง โดยมีชื่อที่ได้รับการเรียกอย่างไม่เป็นทางการจากสื่อมวลชนและ บุคคลทั่วไปว่า "ผู้พันปุ่น" ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยซึ่งถูกยุบในคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549


เลือกตั้ง 2566 เปิดประวัติ ศิธา ทิวารี หรือ ผู้พันปุ่น


ภายหลังเขาได้เข้าร่วมงานกับพรรคเพื่อไทย และได้รับหน้าที่ผู้ประสานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย ต่อมาได้ลาออกจากพรรคเพื่อไทย และเข้าร่วมงานกับพรรคไทยสร้างไทยในปี 2565 ศิธา ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 ในสังกัดพรรคไทยสร้างไทย แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง


เลือกตั้ง 2566 เปิดประวัติ ศิธา ทิวารี หรือ ผู้พันปุ่น


เลือกตั้ง 2566 เปิดประวัติ ศิธา ทิวารี หรือ ผู้พันปุ่น


ข่าวแนะนำ