TNN online เลือกตั้ง 2566 นิด้าโพล คาดการณ์ผลเลือกตั้ง ให้ "พรรคเพื่อไทย" คว้าชัยชนะ

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 นิด้าโพล คาดการณ์ผลเลือกตั้ง ให้ "พรรคเพื่อไทย" คว้าชัยชนะ

เลือกตั้ง 2566 นิด้าโพล คาดการณ์ผลเลือกตั้ง ให้ พรรคเพื่อไทย คว้าชัยชนะ

เลือกตั้ง 2566 นิด้าโพล คาดการณ์ผลเลือกตั้ง ให้ พรรคเพื่อไทย คว้าชัยชนะการเลือกตั้งอันดับ 1

เลือกตั้ง 2566 นิด้าโพล คาดการณ์ผลเลือกตั้ง ให้ พรรคเพื่อไทย คว้าชัยชนะการเลือกตั้งอันดับ 1


ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) คาดการณ์ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 2566 โดยประกอบด้วยวิธีการ คือ 

1) สำรวจระหว่างวันที่ 1-11 พฤษภาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้ง กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,000 หน่วยตัวอย่าง         

2) การวิเคราะห์สื่อ (Media Analysis) และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางการเมือง โดยใช้ผลการสำรวจ (โพล) ประกอบการวิเคราะห์ 

เพื่อคาดการณ์จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส) รวมแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง 


ผลคาดการณ์ผลการเลือกตั้ง 2566 (คาดการณ์จำนวนส.ส.รวมแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ)


1. พรรคเพื่อไทย 164-172

2. พรรคก้าวไกล 80-88

3. พรรคภูมิใจไทย 72-80

4. พรรคพลังประชารัฐ 53-61

5. พรรครวมไทยสร้างชาติ 45-53

6. พรรคประชาธิปัตย์ 33-41

7. พรรคชาติไทยพัฒนา 7-11

8. พรรคไทยสร้างไทย 5-9

9. พรรคประชาชาติ 4-8

10. พรรคชาติพัฒนากล้า 2-6

11. พรรคเสรีรวมไทย 0-1

12. อื่น ๆ 0-2


เลือกตั้ง 2566 นิด้าโพล คาดการณ์ผลเลือกตั้ง ให้ พรรคเพื่อไทย คว้าชัยชนะ
ข้อมูลจาก NIDA Poll - นิด้าโพล

ภาพจาก NIDA Poll - นิด้าโพล / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง