TNN online เลือกตั้ง 2566 ห้ามขาย-แจก "สุรา" ช่วงวันเลือกตั้งล่วงหน้า 7 พ.ค. และ 14 พ.ค.66

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 ห้ามขาย-แจก "สุรา" ช่วงวันเลือกตั้งล่วงหน้า 7 พ.ค. และ 14 พ.ค.66

เลือกตั้ง 2566 ห้ามขาย-แจก สุรา ช่วงวันเลือกตั้งล่วงหน้า 7 พ.ค. และ 14 พ.ค.66

เลือกตั้ง 2566 กกต.เตือนประชาชนและผู้ประกอบการ "ห้ามขาย-แจกสุรา" ในช่วงวันเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า (7 พ.ค.) และวันเลือกตั้งจริง (14 พ.ค.) ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก

เลือกตั้ง 2566 กกต.เตือนประชาชนและผู้ประกอบการ "ห้ามขาย-แจกสุรา" ในช่วงวันเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า (7 พ.ค.) และวันเลือกตั้งจริง (14 พ.ค.) ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก


นายสำราญ  ตันพานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ซึ่งกำกับดูแลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส. พร้อมกำหนดให้ วันที่ 7 พฤษภาคม เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า  


ทั้งนี้ กกต.ขอย้ำเตือนให้ประชาชนและผู้ประกอบการพึงระมัดระวังเรื่องการขาย จําหน่าย จ่ายแจก หรือ จัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหว่าง เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง รวมถึงช่วงวันเลือกตั้งล่วงหน้าด้วย ซึ่งเป็นไปตาม บทบัญญัติของมาตรา 147 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ส่วนการหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส. และพรรคการเมือง ในวันเลือกตั้งล่วงหน้า หรือวันที่ 7 พ.ค. นั้น สามารถทำได้ตามปกติ เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้ง โดยหลักการง่ายๆ คือ ห้ามเข้าไปหาเสียงบริเวณที่จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า และห้ามหาเสียงโดยใช้เครื่องขยายเสียง รถแห่ หรือ จัดเวที ลักษณะที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งทำให้เสียงส่งไปถึงบริเวณหน่วยเลือกตั้งกลางที่จัดเลือกตั้ง
ภาพจาก AFP/TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง