TNN online เลือกตั้ง 2566 เปิด 7 ข้อห้ามความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 เปิด 7 ข้อห้ามความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง

เลือกตั้ง 2566 เปิด 7 ข้อห้ามความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง

กกต.เปิด 7 ข้อห้ามเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง ฝ่าฝืนเจอโทษทั้งจำและปรับ หนักสุดเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี

เพจเฟซบุ๊กสำนักงาน กกต.เผยแพร่เนื้อหา 7 ข้อห้ามข้อควรรู้เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง ระบุว่า เมื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งมีข้อห้ามหลายประการที่ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายมีโทษทั้งจำและปรับ โดยมีข้อห้าม   คือห้ามใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากเจ้าพนักงาน มีโทษจำคุก 1-10ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20ปี 


ห้ามนำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทำการใดให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มจากความจริง มีโทษจำคุก 1-5ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10ปี ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้ง 4.ห้ามทำเครื่องหมายอื่นหรือสัญลักษณ์ในบัตรเลือกตั้ง มีโทษจำคุก 1-5 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10ปี 


ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว 6.ห้ามแสดงบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วต่อผู้อื่น มีโทษจำคุกไม่เกิน 1ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดเสียหาย หรือทำบัตรเสียให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5ปี ปรับไม่เกิน 100,000บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10ปี

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง