TNN online เลือกตั้ง 2566 71 ผู้สมัครส.ส.ถูกตัดสิทธิ์ร้องศาลฎีกาได้

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 71 ผู้สมัครส.ส.ถูกตัดสิทธิ์ร้องศาลฎีกาได้

เลือกตั้ง 2566 71 ผู้สมัครส.ส.ถูกตัดสิทธิ์ร้องศาลฎีกาได้

กกต. เผยรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต ที่ขาดคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้าม 71 คน ใน 31 จังหวัด คงเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 4,710 คน โดยเจ้าตัวสามารถยื่นร้องศาลฎีกาได้ภายใน 7 วัน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยข้อมูลการรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ที่ผ่านมา มีจำนวน 4,781 คน จาก 70 พรรคการเมืองนั้น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง และได้ดำเนินการปิดประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ครบถ้วนทั้ง 400 เขต และประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกันเรียบร้อยแล้ว


ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สรุปข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งประกาศไม่รับสมัคร 31 จังหวัด จำนวน 71 คน คงเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 4,710 คน สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งประกาศไม่รับสมัคร สามารถยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการดำเนินกระบวนพิจารณาพร้อมกันนี้ "สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง" โพสต์ภาพ พร้อมข้อความระบุว่า ...รู้จักบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ  ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มาทำความเข้าใจเพื่อป้องกันความสับสน ในการลงคะแนนเสียง การเลือกตั้งครั้งนี้ มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต และ บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อบัตรเลือกตั้ง 2 ใบต่างกันอย่างไร


ใบที่ 1 : บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (สีม่วง) มีหมายเลขผู้สมัคร และ ช่องสำหรับกากบาท โดยไม่มีชื่อผู้สมัครและโลโก้พรรค


ใบที่ 2 : บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ (สีเขียว) มีสัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายของพรรคการเมือง และ มีชื่อพรรคในบัตรเลือกตั้ง   พร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. เข้าคูหา กาบัตรเลือกตั้ง เลือกคนที่รัก และ เลือกพรรคที่ชอบ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง