TNN online เลือกตั้ง 2566 กกต.ชี้แจงสาเหตุไม่รายงานผลคะแนนผ่านทางแอปพลิเคชัน

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 กกต.ชี้แจงสาเหตุไม่รายงานผลคะแนนผ่านทางแอปพลิเคชัน

เลือกตั้ง 2566 กกต.ชี้แจงสาเหตุไม่รายงานผลคะแนนผ่านทางแอปพลิเคชัน

เลือกตั้ง 2566 กกต.ชี้แจงสาเหตุไม่รายงานผลคะแนนเลือกตั้งผ่านทางแอปพลิเคชัน พร้อมขอโทษประชาชนเจอปัญหาระบบลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าล่ม

เลือกตั้ง 2566 กกต.ชี้แจงสาเหตุไม่รายงานผลคะแนนเลือกตั้งผ่านทางแอปพลิเคชัน พร้อมขอโทษประชาชนเจอปัญหาระบบลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าล่ม


รู้ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการไม่เกิน 22.00 น.

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวยืนยันว่า กกต. จะรายงานผลการเลือกตั้งทันที หลังจากที่นับคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้งเสร็จ กรอกคะแนนลงแบบฟอร์ม และติดประกาศผลการนับคะแนนไว้ที่หน้าหน่วยลงคะแนน 

ขณะเดียวกันกรรมการประจำหน่วย จะส่งคะแนนเข้ามาส่วนกลาง คาดว่า คะแนนแรกจะส่งเข้ามาถึง กกต. และรายงานผลออกมาได้ในเวลา ประมาณ 19.00 น. และ คาดว่า ไม่เกิน 22.00 น. จะได้เห็นผลการเลือกตั้ง อย่างไม่เป็นทางการได้เกือบ 100% 

ไม่มีการรายงานผลเลือกตั้งผ่านทางแอปพลิเคชัน

ส่วนสาเหตุที่ไม่มีการรายงานผลผ่านทางแอปพลิเคชัน ก็เพื่อต้องการลดความผิดพลาดในการกรอกคะแนนลงระบบของกรรมการประจำหน่วย แต่อย่างไรก็ตามขอให้มั่นใจได้ว่า กกต. ทำงานภายใต้ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ขอโทษประชาชนไม่สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้

เลขากกต. ได้ขอโทษประชาชนที่ไม่สามารถเข้าไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ เหตุเพราะระบบล่มช่วงดึกคืนที่ผ่านมา เบื้องต้นจากการสอบถามไปยังสำนักทะเบียนทราบว่ามี ผู้ใช้งานในระบบจำนวนมาก ทำให้ระบบล่มซึ่งโดยปกติแล้ว ระบบสามารถรองรับ ผู้ใช้งานได้ 4,000 คนต่อ 1 วินาที แต่เมื่อคืนอาจจะมากกว่านั้นจึงทำให้เกิดปัญหา   

อย่างไรก็ตาม ได้หารือกับสำนักทะเบียนแล้วและจะทำการตรวจสอบว่าหากมีบุคคลใดที่เข้าไปแสดงตนอยู่ในระบบ แล้วแต่กระบวนการยังไม่เสร็จสิ้น ก็จะมีการอำนวยความสะดวกให้ จะดูแลไม่ให้เสียสิทธิการเลือกตั้ง ส่วนจะด้วยวิธีการอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะชี้แจงให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ากว่า 2.4 ล้านคน

ทั้งนี้ ตัวเลขของการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ารายงานล่าสุดพบว่ามีผู้ลงทะเบียนมาแล้วกว่า 2.4 ล้านคน และตอนนี้ยังกรอกรายละเอียดลงในระบบไม่ครบคาดการณ์ว่าตัวเลขผู้ลงทะเบียนจะใกล้เคียงกับเมื่อการเลือกตั้งปี 2562 ซึ่งลงทะเบียนอยู่ที่ 2.6 ล้านคน ภาพจาก TNN ONLINE


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง