TNN online เลือกตั้ง 2566 สมัคร ส.ส. วันสุดท้าย กกต.สรุปเย็นนี้

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 สมัคร ส.ส. วันสุดท้าย กกต.สรุปเย็นนี้

เลือกตั้ง 2566 สมัคร ส.ส. วันสุดท้าย กกต.สรุปเย็นนี้

ในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร ส.ส. ทั้ง 2 ระบบ คือ ระบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และระบบบัญชีรายชื่อ โดยภาพรวมการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันแรกเป็นไปอย่างเรียบร้อย ทั้งนี้ เลขาธิการ กกต. เตรียมแถลงสรุปภาพรวมในเวลาประมาณ 18.00 น. วันนี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. แจ้งว่าในการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ที่เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2566  โดยในวันที่  6 เม.ย.  ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการเปิดรับสมัคร มีพรรคการเมืองยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และได้รับหมายเลขเพื่อนำไปใช้ในการหาเสียงเพิ่มเติมอีก  3 พรรค  คือ  พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย  พรรคช่วยชาติ พรรคความหวังใหม่  


นอกจากนี้ มีพรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี รวม 5 พรรคการเมือง จำนวน 5 รายชื่อ หรือยื่นพรรคละ 1 รายชื่อ คือ พรรคทางเลือกใหม่   พรรคเพื่ออนาคตไทย  พรรคประชาไทย พรรคช่วยชาติ  และพรรคความหวังใหม่  โดยการเปิดรับสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 3 วันที่ผ่านมา มีพรรคการเมืองยื่นสมัครและได้รับหมายเลขแล้ว จำนวน 60 พรรคการเมือง


ขณะที่ ในวันนี้ (7 เม.ย.)  เป็นสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร ส.ส. ทั้งระบบเขตเลือกตั้งและระบบบัญชีรายชื่อ ขั้นตอนต่อไป กกต. จะตรวจสอบคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้ง ทั้ง 2 ระบบ อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ เวลาประมาณ 18.00 น.  นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. เตรียมแถลงสรุปภาพรวมต่อสื่อมวลชน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง