TNN online เลือกตั้ง 2566 กกต.เตือนกองเชียร์ งดจัดขบวนแห่หลังได้เบอร์

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 กกต.เตือนกองเชียร์ งดจัดขบวนแห่หลังได้เบอร์

เลือกตั้ง 2566 กกต.เตือนกองเชียร์ งดจัดขบวนแห่หลังได้เบอร์

สัปดาห์หน้าจะมีการเปิดรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. กันแล้ว ล่าสุด กกต. ได้ออกหนังสือเตือนบรรดากองเชียร์ และ พรรคการเมือง ห้ามจัดขบวนแห่ไปตามท้องถนน เนื่องจากเคยมีคำพิพากษาชี้ขัดว่าผิดกฎหมาย เพราะถือเป็นการจูงใจให้ลงคะแนน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดขบวนแห่ในวันสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ว่า  ตามที่ กกต. ได้กำหนดให้วันที่ 3-7 เม.ย. 2566 เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และในวันที่ 4-7 เม.ย. 2566 เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น การจัดขบวนแห่ในวันสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้ง ส.ส. โดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดขบวนแห่หรือกองเชียร์ที่แสดงการสนับสนุนเข้ามาในสถานที่สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองในวันดังกล่าว เมื่อกระบวนการสมัครเสร็จสิ้นลงแล้ว ไม่ควรมีการจัดขบวนหรือกองเชียร์ ออกจากสถานที่รับสมัครไปตามถนน ตำบล หรือหมู่บ้านในลักษณะนี้อีก  


เนื่องจากเคยมีคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 และคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 4 วินิจฉัยไว้ในทำนองเดียวกันว่า  การจัดขบวนแห่และรถยนต์ติดแผ่นป้ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ภายหลังการสมัครรับเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วไปตามชุมชน โดยมีการแสดงดนตรีหรือการรื่นเริงใด ๆ ถือเป็นการจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง อันเป็นการหาเสียงด้วยการจัดให้มีการรื่นเริง ซึ่งขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง