TNN online เลือกตั้ง 2566 อนุชา เดินหน้าผลักดันเศรษฐกิจฐานราก เปิดโครงการ “โคล้านครอบครัว”

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 อนุชา เดินหน้าผลักดันเศรษฐกิจฐานราก เปิดโครงการ “โคล้านครอบครัว”

เลือกตั้ง 2566 อนุชา เดินหน้าผลักดันเศรษฐกิจฐานราก เปิดโครงการ “โคล้านครอบครัว”

เลือกตั้ง 2566 รมต.อนุชา เดินหน้าผลักดันเศรษฐกิจฐานรากเปิดโครงการ “โคล้านครอบครัว” จ. นครสวรรค์หวังให้สมาชิกกองทุนฯ มีรายได้ จับเงินแสนเงินล้าน มีความมั่นคงในครอบครัว

วันนี้ (1 เมษายน 256) เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธานเปิดงาน “สร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างชาติมั่นคง” ภายใต้โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จัดโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) โดยมี นายสุวัฒน์ จันทร์สุข ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายกฤษณ์พีรัช คมสุรศิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองชาติ นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ฯ ร่วมงาน


นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญ และเชื่อมั่นในความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งมีอยู่ทุกหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ 79,610 แห่ง มีสมาชิกทั่วประเทศกว่า 13 ล้านคน  นับว่าเป็นกำลังหลักในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ จึงได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 21 ปี และก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ มีนโยบายที่ต้องการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างจริงจัง ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสำเร็จแล้ว อาทิ โครงการพักชำระหนี้กองทุนหมู่บ้านฯ โครงการนำร่อง ตามโมเดลเศรฐกิจ BCG กองทุนหมู่บ้านฯ และโครงการสำคัญที่จะทำให้พี่น้องสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ กลับมาลืมตาอ้างปากได้ กินดี อยู่ดี มีความสุข มีรายได้ และหายจากความยากจน ผ่านโครงการ “โคล้านครอบครัว” 


นายอนุชา ย้ำการเลี้ยงโค ทำได้ไม่ยาก สามารถคืนทุนได้เร็ว ประชาชนสามารถปลดหนี้ เพราะเชื่อมั่นว่า การทำปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงโค จะเป็นทางออกที่ช่วยให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะโคเลี้ยงไม่ยาก กินแต่หญ้า ภายใน 1 ปีโคออกลูก สามารถทำเงิน ปลดหนี้ได้ ปีต่อ ๆ ไป จะมีจำนวนวัวเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ หากเลี้ยงดีๆ พี่น้องกองทุน ฯ มีโอกาสร่ำรวย ได้จับเงินล้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาล คาดหวังให้เศรษฐกิจฐานรากมีเงินหมุนเวียนในครัวเรือนเพิ่มขึ้น มีกำลังซื้อที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ในอนาคต  ขอให้พี่น้องสมาชิกกองทุนฯ ชาวนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง มีความอดทน มุ่งมั่น ตั้งใจ จะเงินแสนหรือเงินล้านก็ไม่ไกลเกินเอื้อม


ทางด้าน ตัวแทนสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ จ. นครสวรรค์ กล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ได้ส่งเสริมโครงการเลี้ยงโค ถือเป็นโครงการที่ดี สร้างความมั่นคงให้กับชาวบ้าน และเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ที่มีความแน่นอน ถ้าเทียบกับการทำอาชีพเกษตรชนิดอื่นๆ ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ อย่าง แต่อาชีพเลี้ยงโค เป็นอาชีพที่ทำได้ง่าย เหมาะกับบริบทและสังคมของพี่น้องตามชนบทต่างๆ 


สำหรับการจัดงาน “สร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างชาติมั่นคง” ในวันนี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 2  ถือเป็นเวทีแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสมาชิกกองทุน ฯ และประชาชนที่สนใจ ส่งต่อแนวคิดสู่กองทุนหมู่บ้าน ฯ ในพื้นที่ต่างๆ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาทักษะโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เกิดความเข้มแข็ง ซึ่งการจัดงานในวันนี้ มีสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน จาก 5 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, อุทัยธานี เข้าร่วมงาน 


ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น เสวนากองทุนหมู่บ้านต้นแบบ "ทำแล้ว ทำง่าย ทำได้...ไม่ยาก"  โดยโครงการแพบางพระหลวง กองทุนหมู่บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  ที่มีการใช้พื้นที่ “หนองต้น” สร้างแหล่งท่องเที่ยว โดยการสร้างแพลอยน้ำ ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Upskill เรื่อง “โครงการโคล้านครอบครัว” จากผู้เชี่ยวชาญ, กิจกรรม Business Matching เพื่อต่อยอดโอกาสทางการค้า และกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่องค์ ความรู้ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อนำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาชุมชนเมืองของตนอย่างยั่งยืนต่อไป โดยครั้งต่อไปจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ในวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนพี่น้องกองทุนฯ ชาวนครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อจะได้รับความรู้นำจากผู้ที่ประสบความสำเร็จ และผู้เชี่ยวชาญไปพัฒนาต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ต่อไป


เลือกตั้ง 2566 อนุชา เดินหน้าผลักดันเศรษฐกิจฐานราก เปิดโครงการ “โคล้านครอบครัว”

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง