TNN online เลือกตั้ง 2566 ชาติไทยพัฒนา เสนอ วราวุธ บัญชีรายชื่อ เบอร์ 1

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 ชาติไทยพัฒนา เสนอ วราวุธ บัญชีรายชื่อ เบอร์ 1

เลือกตั้ง 2566 ชาติไทยพัฒนา เสนอ วราวุธ บัญชีรายชื่อ เบอร์ 1

เลือกตั้ง 2566 ชาติไทยพัฒนา เสนอ วราวุธ บัญชีรายชื่อ เบอร์ 1 มั่นใจ ผู้สมัครของพรรคฯ เป็นตัวเต็งทุกเขตการเลือกตั้ง

ที่พรรคชาติไทยพัฒนา  โดยนายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา  ระบุว่าพรรคชาติไทยพัฒนา เตรียมส่งผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตจำนวน 26 จังหวัด รวม 50 เขตการเลือกตั้ง


โดยมั่นใจว่า ผู้สมัครของพรรคฯ เป็นตัวเต็งทุกเขตการเลือกตั้ง และน่าจะชนะการเลือกตั้งมากกว่า 25 คน จนสามารถเสนอชื่อหัวหน้าพรรคฯ ต่อที่ประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาเป็นนายกรัฐมนตรีได้  


ส่วนบัญชีรายชื่อ มีผู้สมัคร 116 คน คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติ และตรวจสอบเอกสารการรับสมัครแล้ว สามารถส่งผู้สมัครได้เพียง 86 คน ล้วนเป็นบุคคลที่มีความรู้ และความสามารถ และหวังว่า พรรคชาติไทยพัฒนา น่าจะได้คะแนนเสียงจากประชาชน 1,500,000 ถึง 2,000,000 เสียง ทำให้พรรคฯ น่าจะได้ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 5-10 คน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง