TNN ธปท. ยืนยันไม่ตัดบริการ ลงทะเบียนซิมการ์ดชื่อไม่ตรงบัญชีธนาคารโมบายแบงก์กิ้ง

TNN

เศรษฐกิจ

ธปท. ยืนยันไม่ตัดบริการ ลงทะเบียนซิมการ์ดชื่อไม่ตรงบัญชีธนาคารโมบายแบงก์กิ้ง

ธปท. ยืนยันไม่ตัดบริการ ลงทะเบียนซิมการ์ดชื่อไม่ตรงบัญชีธนาคารโมบายแบงก์กิ้ง

ธนาคารแห่งประเทศไทย ยืนยันไม่ตัดบริการ กรณีลงทะเบียนซิมการ์ดชื่อไม่ตรงบัญชีธนาคารโมบายแบงก์กิ้ง ย้ำต้องรอความชัดเจนอย่างเป็นทางการ

วันนี้ 27 พ.ค. 2567 นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงกรณีที่ชื่อของผู้ใช้บริการผ่านหมายเลขโทรศัพท์ (ซิมการ์ด) และ ชื่อไม่ตรงกับบัญชีธนาคาร ว่า กรณีนี้ยังสามารถใช้บริการผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้งได้ปกติ และยังไม่มีการตัดการให้บริการ เนื่องจากต้องรอความชัดเจนอย่างเป็นทางการในเรื่องนี้อีกครั้ง และกรณีที่ซิมการ์ด และบัญชีไม่ตรงกัน เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ และสามารถชี้แจงในด้านรายละเอียดได้ 


ทั้งนี้ หลังจากนี้ ธปท.จะเร่งหารือเร่งด่วนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และธนาคาร เพื่อให้ความชัดเจนในการให้บริการดังกล่าว


อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า ลูกค้าโมบายแบงก์กิ้งยังใช้บริการได้ปกติ และเชื่อว่าเรื่องนี้สามารถชี้แจงได้ถึงเหตุที่ชื่อไม่ตรงกัน ดังนั้นการให้บริการขณะนี้ยังใช้การได้ปกติ แต่ในรายละเอียดธปท. และผู้ที่เกี่ยวข้อง แบงก์ต้องหารือกันเพื่อหาข้อสรูปเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน ภาพจาก Getty Images

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง