TNN ลุ้นขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ จับตาวันนี้ไตรภาคีพิจารณาวาระสำคัญ

TNN

เศรษฐกิจ

ลุ้นขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ จับตาวันนี้ไตรภาคีพิจารณาวาระสำคัญ

ลุ้นขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ จับตาวันนี้ไตรภาคีพิจารณาวาระสำคัญ

จับตาประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง พิจารณาวาระสำคัญปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ

วันนี้เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง หรือ ไตรภาคี ชุดที่ 22 โดยมีวาระสำคัญที่พิจารณา คือการหารือแนวทางการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาททั้งประเทศ แนวทางการคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัย เรื่องการกำหนดอัตราค่าจ้างรายอุตสาหกรรม และพิจารณากรอบอัตราค่าจ้างขั่นตำ ปี 2567 


ก่อนหน้านี้ปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่า จะมีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้อย่างแน่นอน แต่ตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่อยู่ที่มติการประชุมของคณะกรรมการค่าจ้างวันนี้ 


อย่างไรก็ตาม การประชุมร่วมกับภาคธุรกิจทั้งสภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาพันธ์เอสเอ็มดีเมื่อวานนี้ ผู้แทนภาคภาคธุรกิจเห็นด้วยกับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท แต่ไม่เห็นด้วยให้ขึ้นพร้อมกันทั้งประเทศ เพราะบางกิจการจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจนทำให้ธุรกิจมีปัญหาได้ อย่างธุรกิจเอสเอ็มอี  จึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยจะพิจารณาเป็นบางประเภทกิจการ และจะให้ทางอนุกรรมการจังหวัดไปพิจารณากรอบแนวทางการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัด 


ขณะที่นายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เห็นด้วยในการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ แต่ปีนี้มีการปรับค่าจ้างแล้ว 2 ครั้ง การจะปรับอีกเป็นครั้งที่ 3 ในเดือนตุลาคม ถือเป็นการปรับค่าจ้างที่ไม่สมเหตุผลตามดัชนีชี้วัด แต่เราก็ให้ความร่วมมือ ในการหารือว่าจะทำอย่างไรให้มีการปรับค่าจ้างมีความเป็นธรรมทั้งต่อฝ่ายลูกจ้างและนายจ้างต้องอยู่ได้ทั้ง 2 ฝ่าย ถ้าผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้ ลูกจ้างก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกัน 
ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง