TNN ครม. เห็นชอบมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ตรึงราคาดีเซล-ลดค่าไฟกลุ่มเปราะบาง

TNN

เศรษฐกิจ

ครม. เห็นชอบมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ตรึงราคาดีเซล-ลดค่าไฟกลุ่มเปราะบาง

ครม. เห็นชอบมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ตรึงราคาดีเซล-ลดค่าไฟกลุ่มเปราะบาง

ครม. เห็นชอบมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ตรึงราคาน้ำมันดีเซล-ส่วนลดค่าไฟกลุ่มเปราะบาง เพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพประชาชน

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานตามที่กระทรวงพลังงาน เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน โดยมี 3 มาตรการหลัก คือ


1. ตรึงราคาน้ำมันดีเซล ไม่ให้เกินราคา 33 บาท/ลิตร

2. ราคาปลีกของก๊าซ LPG ต้องอยู่ในระดับ 423 บาท/ถัง 15 กก.

3. ส่วนลดค่าไฟ 19.05 สต./หน่วย สำหรับกลุ่มเปราะบางใช้ไฟไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน

ภาพจาก AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง