TNN วันหยุดสงกรานต์ 2567 เช็กที่นี่ ธนาคารเปิด-ปิดทำการ วันและเวลาใดบ้าง

TNN

เศรษฐกิจ

วันหยุดสงกรานต์ 2567 เช็กที่นี่ ธนาคารเปิด-ปิดทำการ วันและเวลาใดบ้าง

วันหยุดสงกรานต์ 2567 เช็กที่นี่ ธนาคารเปิด-ปิดทำการ วันและเวลาใดบ้าง

วันหยุดสงกรานต์ 2567 ธนาคารและสถาบันการเงิน เปิด-ปิดทำการ วันและเวลาใดบ้าง เช็กรายละเอียดได้ที่นี่

วันหยุดสงกรานต์ 2567 เทศกาลสงกรานต์ 2567 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่วงเทศกาลดี ๆ ที่คนไทยรอคอยเนื่องจากได้มีวันหยุดยาวเพื่อเดินทางไปพักผ่อน 

สำหรับสถาบันการเงินต่าง ๆ มีการประกาศวันหยุด เช็กรายละเอียดได้ที่นี่ แต่ละธนาคารเปิด-ปิดทำการวันเวลาใด


ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอแจ้งวัน - เวลา ให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

12 เมษายน 2567 เปิดให้บริการเฉพาะสาขาในห้างสรรพสินค้า

13 - 14 เมษายน 2567 ปิดให้บริการทุกสาขา

15 - 16 เมษายน 2567 เปิดให้บริการเฉพาะสาขาในห้างสรรพสินค้า

17 เมษายน 2567 เปิดให้บริการทุกสาขา

ลูกค้าสามารถใช้บริการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้ตามปกติ ดังนี้

- Mobile Application : GHB ALL GEN

- Line @GHBBUDDY

- ตู้ ADM , CDM/ATM

- เครื่องรับชำระเงินกู้ LRM

- สร้าง QR code ชำระเงินกู้ออนไลน์ที่ https://bit.ly/3mNJhhK


วันหยุดสงกรานต์ 2567 เช็กที่นี่ ธนาคารเปิด-ปิดทำการ วันและเวลาใดบ้าง


ธนาคารกรุงเทพ 

แจ้งวันหยุดทำการ เนื่องในวันสงกรานต์และวันหยุดกรณีพิเศษ 12-16 เมษายน 2567

ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของธนาคาร รวมถึงบริการตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

บัวหลวงโฟน 1333 หรือ 0 2645 5555

  

วันหยุดสงกรานต์ 2567 เช็กที่นี่ ธนาคารเปิด-ปิดทำการ วันและเวลาใดบ้าง


ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย ขอแจ้งวันทำการสาขาในช่วงวันหยุด

กรุณาวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า

  

วันหยุดสงกรานต์ 2567 เช็กที่นี่ ธนาคารเปิด-ปิดทำการ วันและเวลาใดบ้าง


ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ขอแจ้งวันเปิด-ปิด สาขาช่วงสงกรานต์นี้  

วันที่สาขาปิดทำการสามารถใช้บริการจาก ตู้ ATM, ตู้ CDM และ SCB EASY APP ได้ตามปกติ


วันหยุดสงกรานต์ 2567 เช็กที่นี่ ธนาคารเปิด-ปิดทำการ วันและเวลาใดบ้าง


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา แจ้งวันหยุดธนาคาร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ทั้งนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ผ่านช่องทาง

Krungsri ATM

Krungsri Online / Krungsri Biz

KMA-Krungsri Mobile App

โทร 1572


วันหยุดสงกรานต์ 2567 เช็กที่นี่ ธนาคารเปิด-ปิดทำการ วันและเวลาใดบ้างภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ