TNN โรงรับจำนำ กทม. จัดดอกเบี้ยถูกรับเปิดเทอม 0.50% ต่อเดือน เริ่ม 1 เมษายนนี้

TNN

เศรษฐกิจ

โรงรับจำนำ กทม. จัดดอกเบี้ยถูกรับเปิดเทอม 0.50% ต่อเดือน เริ่ม 1 เมษายนนี้

โรงรับจำนำ กทม. จัดดอกเบี้ยถูกรับเปิดเทอม 0.50% ต่อเดือน เริ่ม 1 เมษายนนี้

โรงรับจำนำ กทม. จัดโครงการลดดอกเบี้ยเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง นักเรียน นิสิต นักศึกษา เช็กรายละเอียดที่นี่

นายชนาธิป ล.วีระพรรค ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ได้รับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ประกอบกับช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงเตรียมการสำหรับเปิดภาคเรียนใหม่ของปีการศึกษา 2567 โดยเฉพาะบรรดาผู้ปกครองที่มีบุตรในวัยศึกษาจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น


คณะกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จึงมีมติให้โรงรับจำนำ กทม. จัดทำโครงการลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง สำหรับใช้จ่ายในเรื่องอุปกรณ์การเรียนและค่าเทอม ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 50 สตางค์ ต่อเดือน 


สำหรับวงเงินจำนำตั้งแต่ 5,001 - 100,000 บาท โดยโครงการฯ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 28 มิถุนายน 2567 ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต้องมีเอกสารประกอบการจำนำเพื่อขอใช้สิทธิลดอัตราดอกเบี้ย อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา เอกสารแสดงความเป็นผู้ปกครอง เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถติดต่อใช้บริการได้ที่สถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ กทม.) ทั้ง 21 แห่ง ทั่วกรุงเทพมหานคร