TNN สทนช. คาดอีก 10 วันพ้นฤดูแล้ง จะเข้าสู่ภาวะ "ลานีญา" มิถุนายน

TNN

Earth

สทนช. คาดอีก 10 วันพ้นฤดูแล้ง จะเข้าสู่ภาวะ "ลานีญา" มิถุนายน

สทนช. คาดอีก 10 วันพ้นฤดูแล้ง จะเข้าสู่ภาวะ ลานีญา มิถุนายน

สทนช. เผย ไทยเผชิญภัยแล้งประมาณ 30 จังหวัด คาดอีกประมาณ 10 วันจะพ้นฤดูแล้งเข้าสู่ฝน ชี้จะเข้าสู่ปรากฏการณ์ลานีญาในเดือนมิถุนายน

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล  เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศว่า ปีนี้ประเทศไทยเผชิญภัยแล้งประมาณ 30 จังหวัด และมีเพียง 3-4 จังหวัดที่ประสบภัยแล้งรุนแรง โดยทางสทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ทำให้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้ว


ส่วนพื้นที่ทำเกษตรนอกฤดู ที่ไม่ได้อยู่ในแผนบริหารจัดการใช้น้ำ จำนวน 3 ล้านไร่ สทนช.ได้ขออนุมัติใช้น้ำมาช่วยทำเกษตรกรจึงทำให้พืชผลไม่ได้รับความเสียหาย  และภาพรวมภัยแล้งปีนี้ถือว่าไม่รุนแรงหนักมากหากเทียบกับที่ต้องเผชิญปรากฎการณ์เอลนีโญ่ และเหลือพียงแค่ 10 วันก็จะผ่านพ้นฤดูแล้ง เข้าสู่ฤดูฝน และเข้าสู่ปรากฏการณ์ลานีญาในเดือนมิถุนายน ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือมากกว่าปกติเล็กน้อย


สำหรับมาตรการรองรับปรากฎการณ์ลานีญ่า สทนช.ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำแยกเป็นแต่ละลุ่มน้ำ ประเมินประสิทธิภาพของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ว่าสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกมากน้อยแค่ไหน โดยจากที่เผชิญภัยแล้ง อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศมีน้ำกักเก็บอยู่ร้อยละ 80 กระจายไปช่วยเหลือประชาชนทั้งอุปโภคบริโภคไปบ้างส่วน ทำให้ขณะนี้อ่างเก็บน้ำทั่วประเทศมีประสิทธิภาพจะสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้อย่างเต็มที่ แต่ทั้งนี้หากเกิดพายุฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน ก็ต้องบริหารจัดการน้ำในแต่ละอ่างเก็บน้ำให้สมดุล

สำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมร้อยละ 56 ของความจุเก็บกัก หรือกว่า 46,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำใช้การได้ ร้อยละ 38 หรือ 22,000 ล้านลูกบาศก์เมตร การประเมินสถานการณ์แหล่งน้ำเฝ้าระวังน้ำน้อย 4 แห่ง ภาคเหนือ เขื่นอสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนจุฬาภรณ์ ภาคตะวันออกอ่างเก็บน้ำคลองสียัด และภาคกลางเขื่อนกระเสียว

ข่าวแนะนำ