TNN เตือนวันนี้ 6 มีนาคม 2567 อากาศร้อนระอุ 3 จังหวัด ดัชนีความร้อนสูงสุดอยู่ในระดับอันตราย

TNN

Earth

เตือนวันนี้ 6 มีนาคม 2567 อากาศร้อนระอุ 3 จังหวัด ดัชนีความร้อนสูงสุดอยู่ในระดับอันตราย

เตือนวันนี้ 6 มีนาคม 2567 อากาศร้อนระอุ 3 จังหวัด ดัชนีความร้อนสูงสุดอยู่ในระดับอันตราย

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนวันนี้ 6 มีนาคม 2567 อากาศร้อนระอุ 3 จังหวัด ดัชนีความร้อนสูงสุดอยู่ในระดับอันตราย

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนวันนี้ 6 มีนาคม 2567 อากาศร้อนระอุ 3 จังหวัด ดัชนีความร้อนสูงสุดอยู่ในระดับอันตราย


กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานดัชนีความร้อนสูงสุดรายวันของ วันนี้ (6 มีนาคม 2567) ว่า มี 3 จังหวัด อยู่ในระดับอันตราย คือ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ชลบุรี และภูเก็ต  


รายงานคาดหมายค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน 6 มีนาคม 2567 


ภาคเหนือ  จังหวัดตาก 39.6 องศาเซลเซียส ระดับเตือนภัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์ 39.4 องศาเซลเซียส ระดับเตือนภัย

ภาคกลาง  กทม. 48.1 องศาเซลเซียส ระดับอันตราย

ภาคตะวันออก ชลบุรี 51.4 องศาเซลเซียส ระดับอันตราย

ภาคใต้ ภูเก็ต 48.3 องศาเซลเซียส ระดับอันตราย


ทั้งนี้ ค่าดัชนีความร้อน คือความร้อนที่ร่างกายรู้สึกได้ ขึ้นกับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ซึ่งมักจะสูงกว่าอุณหภูมิอากาศที่ตรวจวัดได้เสมอ และยิ่งดัชนีความร้อนสูง ยิ่งมีความเสี่ยงต่อร่างกาย อาจจะอ่อนเพลีย , ปวดหัว , ปวดเมื่อยร่างกาย เป็นลมแดด หรือเป็นฮีทสโตรกได้ โดยเฉพาะคนที่อยู่กลางแจ้ง


เตือนวันนี้ 6 มีนาคม 2567 อากาศร้อนระอุ 3 จังหวัด ดัชนีความร้อนสูงสุดอยู่ในระดับอันตรายค่าดัชนีความร้อนระดับเฝ้าระวังเตือนภัยผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน  สามารถแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้


ระดับเฝ้าระวัง - ด้ชนีความร้อน 27.0 -32.9 องศาเซลเซียส


ผลกระทบต่อสุขภาพ : เมื่อสัมผัสความร้อน และทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน อาจทำให้ร่างกายเกิดอาการเบื้องต้น เช่น อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ผื่นจากความร้อน บวมจากความร้อน ปวดเมื่อยตามร่างกาย นำไปสู่การเกิดตะคริวจากความร้อนได้


ระดับเตือนภัย - ด้ชนีความร้อน 33.0 - 41.9 องศาเซลเซียส


ผลกระทบต่อสุขภาพ : เมื่อสัมผัสความร้อน และทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเพลียแดด (Heat exhaustion) และเป็นตะคริวจากความร้อนได้ และอาจส่งผลให้เกิดโรคลมร้อน หรือ ฮีทสโตรก (Heat stroke)


ระดับอันตราย - ด้ชนีความร้อน 42.0 - 51.9 องศาเซลเซียส


ผลกระทบต่อสุขภาพ : เมื่อสัมผัสความร้อน และทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน อาจทำให้เป็นตะคริวจากความร้อน และเกิดโรคเพลียแดดจากความร้อน (Heat exhaustion) และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคลมร้อน หรือ ฮีทสโตรก (Heat stroke) ได้ หากสัมผัสความร้อนอย่างต่อเนื่อง


ระดับ อันตรายมาก - ด้ชนีความร้อน มากกว่าหรือเท่ากับ 52.0 องศาเซลเซียส


ผลกระทบต่อสุขภาพ : เมื่อสัมผัสความร้อน และทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง มีความเสี่ยงสูงมากที่เกิดโรคลมร้อน หรือ ฮีทสโตรก (Heat stroke)ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ