TNN ดัชนีความร้อนสูงสุด 4 - 6 มีนาคม เช็กเลยพื้นที่ไหน? อยู่ในระดับอันตราย

TNN

Earth

ดัชนีความร้อนสูงสุด 4 - 6 มีนาคม เช็กเลยพื้นที่ไหน? อยู่ในระดับอันตราย

ดัชนีความร้อนสูงสุด 4 - 6 มีนาคม เช็กเลยพื้นที่ไหน? อยู่ในระดับอันตราย

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน 4 - 6 มีนาคม 2567 เช็กเลยพื้นที่ไหน? อยู่ในระดับอันตราย

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน 4 - 6 มีนาคม 2567  เช็กเลยพื้นที่ไหน? อยู่ในระดับอันตราย


กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน ตั้งแต่วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2567 โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่


-ระดับเฝ้าระวัง 27 - 32.9 องศาเซลเซียส (สีเขียว) เมื่อสัมผัสความร้อน และทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน อาจทำให้ร่างกายเกิดอาการเบื้องต้น เช่น อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ผื่นจากความร้อน บวมจากความร้อน ปวดเมื่อยตามร่างกาย นำไปสู่การเกิดตะคริวจากความร้อนได้


-ระดับเตือนภัย 33 - 41.9 องศาเซลเซียส (สีเหลือง) เมื่อสัมผัสความร้อน และทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเพลียแดด (Heat exhaustion) และเป็นตะคริวจากความร้อนได้ และอาจส่งผลให้เกิดโรคลมร้อน หรือ ฮีทสโตรก (Heat stroke)


-ระดับอันตราย 42 - 51.9 องศาเซลเซียส อันตราย (สีส้ม) เมื่อสัมผัสความร้อน และทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน อาจทำให้เป็นตะคริวจากความร้อน และเกิดโรคเพลียแดดจากความร้อน (Heat exhaustion) และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคลมร้อน หรือ ฮีทสโตรก (Heat stroke) ได้ หากสัมผัสความร้อนอย่างต่อเนื่อง


-ระดับอันตรายมาก มากกว่า 52 องศาเซลเซียส อันตรายมาก (สีแดง) เมื่อสัมผัสความร้อน และทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง มีความเสี่ยงสูงมากที่เกิดโรคลมร้อน หรือ ฮีทสโตรก (Heat stroke)ดัชนีความร้อนสูงสุด 4 - 6 มีนาคม เช็กเลยพื้นที่ไหน? อยู่ในระดับอันตราย ภาพจาก กรมอุตุฯ

 

 

คาดหมายค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน 4 มีนาคม 2567 


ภาคเหนือ =  จ.เพชรบูรณ์ 40.3 องศาเซลเซียส ระดับเตือนภัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ =  ศรีสะเกษ 39.6 องศาเซลเซียส ระดับเตือนภัย

ภาคกลาง =   กทม. 46.0 องศาเซลเซียส ระดับอันตราย

ภาคตะวันออก =  ชลบุรี 48.3 องศาเซลเซียส ระดับอันตราย

ภาคใต้ =  กระบี่ 44.8 องศาเซลเซียส ระดับอันตราย


คาดหมายค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน 5 มีนาคม 2567 


ภาคเหนือ =  ตาก 39.9 องศาเซลเซียส ระดับเตือนภัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ =  นครราชสีมา 38.7 องศาเซลเซียส ระดับเตือนภัย

ภาคกลาง =  กทม. 48.1 องศาเซลเซียส ระดับอันตราย

ภาคตะวันออก =  ตราด 50.6 องศาเซลเซียส ระดับอันตราย

ภาคใต้ =  กระบี่ 42.5 องศาเซลเซียส ระดับเตือนภัย


คาดหมายค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน 6 มีนาคม 2567 


ภาคเหนือ =   ตาก 39.6 องศาเซลเซียส ระดับเตือนภัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ =  บุรีรัมย์ 39.4 องศาเซลเซียส ระดับเตือนภัย

ภาคกลาง =  กทม. 48.1 องศาเซลเซียส ระดับอันตราย

ภาคตะวันออก =  ชลบุรี 51.4 องศาเซลเซียส ระดับอันตราย

ภาคใต้ =  ภูเก็ต 48.3องศาเซลเซียส ระดับเตือนภัย
ที่มา กรมอุตุฯ

ภาพจาก กรมอุตุฯ / AFP

ข่าวแนะนำ