TNN กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศไทยเข้าสู่ "ฤดูร้อน" อุณหภูมิสูงสุด 44.5 องศาฯ

TNN

Earth

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศไทยเข้าสู่ "ฤดูร้อน" อุณหภูมิสูงสุด 44.5 องศาฯ

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศไทยเข้าสู่ ฤดูร้อน อุณหภูมิสูงสุด 44.5 องศาฯ

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศไทยสิ้นสุดฤดูหนาวเข้าสู่ "ฤดูร้อน 2567" คาดร้อนกว่าปี 2566 โดยอุณหภูมิสูงสุด 44.5 องศาฯ

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศไทยสิ้นสุดฤดูหนาวเข้าสู่ "ฤดูร้อน 2567" คาดร้อนกว่าปี 2566 โดยอุณหภูมิสูงสุด 44.5 องศาฯ


กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โดยในตอนกลางวันบริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปต่อเนื่อง อุณหภูมิสูงสุดมากกว่า 35 องศาเซลเซียส เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากรังสีดวงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ซึ่งเป็นรูปแบบลักษณะอากาศของฤดูร้อน 


อย่างไรก็ตามบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าจนถึงประมาณกลางเดือนมีนาคม และคาดว่า ฤดูร้อน จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567


ทั้งนี้ คาดว่าปีนี้จะร้อนกว่าปี 2566 และร้อนกว่าปกติประมาณ 1-2 องศา ส่วนปริมาณฝนรวมเฉลี่ยจะต่ำกว่าค่าปกติ 


โดยประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิสูงสุด 43.0 - 44.5 องศาฯ ส่วนกรุงเทพมหานครอุณหภูมิสูงสุด 40 - 41 องศาฯ


สภาพอากาศ ปลายเดือน ก.พ. - ต้น มี.ค.2567


-อากาศร้อนหลายพื้นที่ในตอนกลางวัน

-ภาคเหนือและอีสานยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า


กลางเดือน มี.ค. - ต้น พ.ค. 2567


-อากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป

-อากาศร้อนจัดหลายพื้นที่

-เกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่


กลางเดือน พ.ค. - ปลาย พ.ค.2567


-อากาศแปรปรวน

-มีอากาศร้อนเกือบทั่วป

-มีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่


กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศไทยเข้าสู่ ฤดูร้อน อุณหภูมิสูงสุด 44.5 องศาฯ ภาพจาก กรมอุตุฯ

 คาดหมายอากาศรายภาค ระหว่างวันที่ 21 – 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 21 - 23 ก.พ. 67 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 13 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 38 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6 - 14 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10 – 15 กม./ชม.


ส่วนในช่วงวันที่ 24 - 27 ก.พ. 67 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาคในระยะแรก อุณหภูมิต่ำสุด 16 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 – 39 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 8 - 16 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 21 – 23 ก.พ. 67 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 – 38 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 14 - 18 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 15 กม./ชม.


ส่วนในช่วงวันที่ 24 - 27 ก.พ. 67 อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งบางแห่งในช่วงแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 1 – 2 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 37 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 13 - 17 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 21 - 23 ก.พ. 67 อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ลมใต้ ความเร็ว 10 – 15 กม./ชม.


ส่วนในช่วงวันที่ 24 – 27 ก.พ. 67 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งในระยะแรก ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 38 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 21 - 23 ก.พ. 67 อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ลมใต้ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร


ส่วนในช่วงวันที่ 24 – 27 ก.พ. 67 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งในระยะแรก ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 37 องศาเซลเซียส

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 21 - 25 ก.พ. 67 อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร


ส่วนในช่วงวันที่ 26 - 27 ก.พ. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่

ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎ์ธานี ขึ้นไป : ลมตะวันออก ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงมา : ลมตะวันออก ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 37 องศาเซลเซียส

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)
อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

กรุงเทพและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 21 - 23 ก.พ. 67 อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ลมใต้ ความเร็ว 10 – 15 กม./ชม.


ส่วนในช่วงวันที่ 24 – 27 ก.พ. 67 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในระยะแรก ลมใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 37 องศาเซลเซียสที่มา กรมอุตุนิยมวิทยา

ภาพจาก AFP


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง