TNN online ภาวะโลกร้อนส่งผลทำให้ “รา” กลายพันธุ์ ชายอินเดียติดเชื้อราจากต้นไม้แล้ว!

TNN ONLINE

Earth

ภาวะโลกร้อนส่งผลทำให้ “รา” กลายพันธุ์ ชายอินเดียติดเชื้อราจากต้นไม้แล้ว!

 ภาวะโลกร้อนส่งผลทำให้ “รา” กลายพันธุ์ ชายอินเดียติดเชื้อราจากต้นไม้แล้ว!

Environment: ภาวะโลกร้อนส่งผลทำให้ “รา” กลายพันธุ์ ชายอินเดียติดเชื้อราจากต้นไม้แล้ว!

อินเดียพบผู้ป่วยติดเชื้อราสายพันธุ์ Chondrostereum purpureum คนแรกของโลกในวัย 61 ปี ท่ามกลางคำเตือนของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับปัญหาอุณหภูมิเฉลี่ยโลกที่สูงขึ้นกำลังทำให้เห็ดรากลายพันธุ์ได้ง่ายขึ้น


เชื้อรา “คอนโดรสตีเรียม เพอร์พิวเรียม” เป็นราที่ก่อให้เกิดโรคใบไม้สีเงินในพืช โดยใบของพืชที่ติดเชื้อจะมีสีของใบซีดลงและเปลี่ยนเป็นสีเงินจนกระทั่งพืชต้นนั้นค่อยๆ เฉาตายไป ขณะที่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อรายที่พบนั้นแพทย์เปิดเผยว่าหากไม่ได้รับการรักษาอาจอันตรายถึงชีวิต


ผู้ป่วยรายนี้มีอาการอ่อนเพลีย เสียงแหบ และไอ รวมถึงกลืนลำบาก โดยผลเอกซเรย์ไม่พบความผิดปกติใดๆ แต่ผลจากซีทีสแกนพบก้อนฝีในลำคอ ทางแพทย์จึงรีดหนองออกแล้วส่งไปห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาชนิดเชื้อ โดยพบว่าผลออกมาเป็นเชื้อราชนิดที่ไม่เคยมีบันทึกว่าเคยติดในมนุษย์ได้มาก่อน สร้างความตกตะลึงให้กับนักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก

การสอบประวัติผู้ป่วยยังพบว่า ผู้ป่วยปฏิเสธหนักแน่นว่าไม่เคยทำวิจัยคลุกคลีกับเชื้อราต้นไม้ชนิดนี้มาก่อน แม้จะเป็นนักชีวโมเลกุลพืชก็ตาม แต่ยอมรับว่าทำวิจัยเกี่ยวกับซากต้นไม้และเชื้อราต้นไม้ชนิดอื่นมานาน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับงานวิจัย


ราก่อโรคในต้นไม้ ซึ่งถือเป็นการติดต่อรูปแบบใหม่ ทั้งยังเป็นการติดเชื้อในบุคคลที่มีภูมิคุ้มกันปกติ ทำให้เกิดคำถามว่า การติดเชื้อรานั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในคนทั่วไปใช่หรือไม่ คณะนักวิจัยได้ให้คำตอบว่า หากเชื้อราสามารถหลบเลี่ยงกระบวนการฟาโกไซโตซิส (การถูกกลืนโดยเซลล์) และหลบหลีกระบบภูมิคุ้มกันได้ก็จะถือว่ากลายเป็นเชื้อก่อโรคในมนุษย์ หมายความว่า ราที่เติบโตที่อุณหภูมิ 35 ถึง 37 องศาเซลเซียสได้ก็จะกลายเป็นเชื้อก่อโรคในมนุษย์ ทั้งนี้ เชื้อราที่พัฒนาตัวเองจนสามารถกลายเป็นเชื้อก่อโรคในมนุษย์นั้นมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดย WHO มีบัญชีเชื้อราที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพ 19 ชนิด ในจำนวนนี้ มี 4 ชนิด ที่เป็นเชื้อราก่อโรคร้ายแรง


เชื้อราก่อโรคร้ายแรง 4 ชนิด ได้แก่ Aspergillus fumigatus มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 47 ถึง 88 Candida albicans หาพบได้ทั่วไปและมีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 20 ถึง 50 Cryptococcus neoformans มักติดเชื้อในสมองและ Candida Auris มีความสามารถในการหลบหลีกยาต้านเชื้อราหลายชนิด


คณะทำงานของศูนย์วิจัยมองว่า กรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดน่าจะเป็นผลมาจากการคลุกคลีกับเชื้อราชนิดนี้เป็นระยะเวลานาน และเชื่อว่าสามารถเกิดขึ้นกับราชนิดอื่นๆ ได้เช่นกัน

นักวิจัยยังชี้ว่า ปัญหาโลกร้อนอาจทำให้เกิดโรคใหม่ ๆ ขึ้นมากมาย เพราะพวกมันสามารถเติบโตได้ในที่อุณภูมิสูงขึ้น

ที่มา: Livescience


 ภาวะโลกร้อนส่งผลทำให้ “รา” กลายพันธุ์ ชายอินเดียติดเชื้อราจากต้นไม้แล้ว!


 ภาวะโลกร้อนส่งผลทำให้ “รา” กลายพันธุ์ ชายอินเดียติดเชื้อราจากต้นไม้แล้ว!


 ภาวะโลกร้อนส่งผลทำให้ “รา” กลายพันธุ์ ชายอินเดียติดเชื้อราจากต้นไม้แล้ว!


 _____

ติดตามข่าวสภาพอากาศ และเช็กจุดฝนตก น้ำท่วม ถนนรถติด ผ่าน TNN EARTH

Website : https://bit.ly/3MXvq5I

Youtube : https://bit.ly/3MZUVmK

TikTok : https://bit.ly/3naJL4p

Facebook : https://bit.ly/3bxVMy0

Line : https://lin.ee/rPHmFpD

เช็กเส้นทางรถติด : http://www.bmatraffic.com/index.aspx

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง