TNN "ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก" 77 จังหวัดทั่วไทย ปี 2566 วัน-เวลาไหนบ้าง เช็กที่นี่

TNN

Earth

"ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก" 77 จังหวัดทั่วไทย ปี 2566 วัน-เวลาไหนบ้าง เช็กที่นี่

ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 77 จังหวัดทั่วไทย ปี 2566 วัน-เวลาไหนบ้าง เช็กที่นี่

ปรากฏการณ์ "ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก" 77 จังหวัดทั่วประเทศ ปี 2566 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดรายละเอียดมีวัน-เวลาไหนบ้าง เช็กได้ที่นี่

ปรากฏการณ์ "ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก" 77 จังหวัดทั่วประเทศ ปี 2566 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดรายละเอียดมีวัน-เวลาไหนบ้าง เช็กได้ที่นี่


NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดโผ ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 77 จังหวัดไทยปี 2566 ทั่วประเทศ เตรียมไร้เงากันอีกครั้ง 

ทั้งนี้อาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุด ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย 

ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับประเทศไทย 

เริ่มจากทางใต้ที่ อ. เบตง จ. ยะลา ตรงกับวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 12:19 น. 

จากนั้นดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในแนวตั้งฉากกับพื้นที่ต่าง ๆ ของไทยไล่ลำดับขึ้นเหนือมาเรื่อย ๆ และจะสิ้นสุดที่ อ. แม่สาย จ. เชียงราย วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 12:17 น. 

หากเราสังเกตวัตถุกลางแดดในช่วงดวงอาทิตย์ตั้งฉาก จะดูเสมือนไร้เงา เนื่องจากเงาของวัตถุจะตกอยู่ด้านใต้พอดี 

อย่างไรก็ตาม การที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลกทำให้ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ แต่อุณหภูมิจะสูงที่สุดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณฝน เมฆ อิทธิพลจากมรสุม ความร้อนสะสม ฯลฯ ที่อาจส่งผลต่ออุณหภูมิ ดังนั้นจึงอาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุดของปี

เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนระหว่างแนวละติจูด 5-20 องศาเหนือ ส่งผลให้ในหนึ่งปี ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะ หรือตั้งฉากกับพื้นที่ดังกล่าวถึง 2 ครั้ง คือในช่วงเมษายน-พฤษภาคม และกรกฎาคม-กันยายน โดยจะมีคาบการโคจรพาดผ่านแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัดของประเทศไทยจึงเห็นดวงอาทิตย์ผ่านเหนือศีรษะไม่พร้อมกัน 

ดูข้อมูลการเกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากทั้ง 77 จังหวัดในประเทศไทย

คลิกที่นี่ ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก อ.เมือง ใน 77 จังหวัด ปี 2566

ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 77 จังหวัดทั่วไทย ปี 2566 วัน-เวลาไหนบ้าง เช็กที่นี่

ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 77 จังหวัดทั่วไทย ปี 2566 วัน-เวลาไหนบ้าง เช็กที่นี่
ข้อมูลจาก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ภาพจาก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ