TNN online แล้งนี้น่าเป็นห่วง! ต้นน้ำ “ห้วยแม่ตาล” แห้งสนิท

TNN ONLINE

Earth

แล้งนี้น่าเป็นห่วง! ต้นน้ำ “ห้วยแม่ตาล” แห้งสนิท

แล้งนี้น่าเป็นห่วง! ต้นน้ำ “ห้วยแม่ตาล” แห้งสนิท

Weather: แล้งนี้น่าเป็นห่วง! ต้นน้ำ “ห้วยแม่ตาล” แห้งสนิท ชาวบ้านหวั่น เม.ย.-พ.ค.เข้าขั้นวิกฤต

พื้นที่บริเวณลำห้วยแม่ตาล จ.ลำปาง จุดรับน้ำจากต้นน้ำบนเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลที่เคยมีน้ำเต็มตลิ่งไหลผ่านตอนนี้ลดลงจนเห็นร่องสันดอนพื้นน้ำ มีน้ำปริมาณเล็กน้อยไหลเป็นทาง ส่วนใหญ่เริ่มมีหญ้าและวัชพืชขึ้นปกคลุมสูงแสดงให้เห็นถึงความแห้งแล้งที่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องเผชิญมาเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์ 


ชาวบ้านในพื้นที่ต่างเฝ้าระวังปัญหาภัยแล้ง เพราะปีนี้น้ำแห้งเร็วกว่าปกติ และกังวลว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นในเดือนเมษายนและพฤษภาคม


แล้งนี้น่าเป็นห่วง! ต้นน้ำ “ห้วยแม่ตาล” แห้งสนิท


แล้งนี้น่าเป็นห่วง! ต้นน้ำ “ห้วยแม่ตาล” แห้งสนิท


แล้งนี้น่าเป็นห่วง! ต้นน้ำ “ห้วยแม่ตาล” แห้งสนิท


แล้งนี้น่าเป็นห่วง! ต้นน้ำ “ห้วยแม่ตาล” แห้งสนิท


แล้งนี้น่าเป็นห่วง! ต้นน้ำ “ห้วยแม่ตาล” แห้งสนิท


_____

ติดตามข่าวสภาพอากาศ และเช็กจุดฝนตก น้ำท่วม ถนนรถติด ผ่าน TNN EARTH

Website : https://bit.ly/3MXvq5I

Youtube : https://bit.ly/3MZUVmK

TikTok : https://bit.ly/3naJL4p

Facebook : https://bit.ly/3bxVMy0

Line : https://lin.ee/rPHmFpD

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง