TNN online กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดสถิติย้อนหลัง "ไทย" เคยร้อนสุดอุณหภูมิสูงถึง 44.6 องศาฯ

TNN ONLINE

Earth

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดสถิติย้อนหลัง "ไทย" เคยร้อนสุดอุณหภูมิสูงถึง 44.6 องศาฯ

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดสถิติย้อนหลัง ไทย เคยร้อนสุดอุณหภูมิสูงถึง 44.6 องศาฯ

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดสถิติย้อนหลังอุณหภูมิสูงสุดในประเทศไทย เคยร้อนสุดถึง 44.6 องศาเซลเซียส

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดสถิติย้อนหลังอุณหภูมิสูงสุดในประเทศไทย เคยร้อนสุดถึง 44.6 องศาเซลเซียส

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่

ทั้งนี้ ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา รายงาน สถิติย้อนหลังอุณหภูมิสูงสุดในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2494-2565 

ในช่วงฤดูร้อน 5 อันดับแรก มีดังนี้

1. อุณหภูมิ 44.6 องศาเซลเซียส ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

2. อุณหภูมิ 44.5 องศาเซลเซียส ที่จังหวัดสุโขทัย วันที่ 11 พฤษภาคม 2559

3. อุณหภูมิ 43.9 องศาเซลเซียส ที่จังหวัดอุดรธานี วันที่ 28 เมษายน 2503

4. อุณหภูมิ 43.7 องศาเซลเซียส ที่จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2559

5. อุณหภูมิ 43.5 องศาเซลเซียส ที่จังหวัดกาญจนบุรี 

วันที่ 29 เมษายน 2501  วันที่ 14 เมษายน 2526 วันที่ 14 เมษายน 2535 วันที่ 20 เมษายน 2535 และวันที่ 11 เมษายน 2559

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดสถิติย้อนหลัง ไทย เคยร้อนสุดอุณหภูมิสูงถึง 44.6 องศาฯภาพจาก TNN ช่อง 16 / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง