TNN online เปิดรายชื่อ 16 จังหวัด พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันที่ 19 มี.ค.66

TNN ONLINE

Earth

เปิดรายชื่อ 16 จังหวัด พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันที่ 19 มี.ค.66

เปิดรายชื่อ 16 จังหวัด พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันที่  19 มี.ค.66

Weather: พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันที่ 19 มี.ค.66

ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้  จึงขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น 


สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วง 19 มี.ค.66


ภาคเหนือ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง พะเยา นาน และตาก


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ชัยภูมิ อุดรธานี หนองบัวลำภู ขอนแก่น นครราชสีมา


ภาคกลาง กาญจนบุรี อุทัยธานี สระบุรี


ที่มา:กรมอุตุนิยมวิทยา


_____

ติดตามข่าวสภาพอากาศ และเช็กจุดฝนตก น้ำท่วม ถนนรถติด ผ่าน TNN EARTH

Website : https://bit.ly/3MXvq5I

Youtube : https://bit.ly/3MZUVmK

TikTok : https://bit.ly/3naJL4p

Facebook : https://bit.ly/3bxVMy0

Line : https://lin.ee/rPHmFpD

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง