TNN online พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 1 เดือน เมษายน 2566 ร้อนสุดกี่องศาฯ-ฝนตกไหม?

TNN ONLINE

Earth

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 1 เดือน เมษายน 2566 ร้อนสุดกี่องศาฯ-ฝนตกไหม?

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 1 เดือน เมษายน 2566 ร้อนสุดกี่องศาฯ-ฝนตกไหม?

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 1 เดือน สำหรับเมษายน 2566 ฤดูร้อนปีนี้ อุณหภูมิสูงสุดกี่องศาฯ-มีฝนตกหรือไม่?

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 1 เดือน สำหรับเดือนเมษายน 2566 โดยระบุว่า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวเป็นระยะๆ กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในบางช่วง โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตอนบนของทั้งภาคกลางและภาคตะวันออก อุณหภูมิสูงที่สุดจะสูงถึง 41 - 43 องศาเซลเซียส แต่จะมีฝนฟ้าคะนองในบางช่วง ซึ่งช่วยคลายความร้อนลงได้บ้าง


เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ ประกอบกับลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน สำหรับภาคใต้ ยังคงมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในบางวัน กับจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงปลายเดือน


ทั้งนี้เนื่องจากลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ แต่ในช่วงปลายเดือนจะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้


สรุป พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 1 เดือน ของ เมษายน 2566

คาดว่า ประเทศไทยอุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ สำหรับปริมาณฝนรวมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงจะน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 ส่วนภาคอื่นๆ จะน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5  


ข้อควรระวัง อากาศเดือนเมษายน 2566 

เดือนนี้มักจะมีพายุฤดูร้อน โดยมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกในบางแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ขอให้ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปด้วย


คาดหมายอากาศรายภาค เดือนเมษายน 2566


ภาคเหนือ

จะมีอากาศร้อนอบอ้าวเป็นระยะๆ กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในบางช่วง อุณหภูมิสูงที่สุด 41 – 43 องศาเซลเซียส แต่จะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ในบางวัน ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้บ้าง


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จะมีอากาศร้อนอบอ้าวเป็นระยะ ๆ กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในบางช่วง อุณหภูมิสูงที่สุด 41 – 43 องศาเซลเซียส แต่จะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ในบางวัน ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้บ้าง


ภาคกลาง

จะมีอากาศร้อนอบอ้าวเป็นระยะๆกับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในบางช่วงส่วนมากทางตอนบนของภาค  อุณหภูมิสูงที่สุด 41 – 42 องศาเซลเซียส  แต่จะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ในบางวัน ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้บ้าง


ภาคตะวันออก

จะมีอากาศร้อนอบอ้าวเป็นระยะๆ กับมีอากาศร้อนจัดในบางช่วงทางตอนบนของภาค อุณหภูมิสูงที่สุด 41 – 42 องศาเซลเซียส แต่จะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ในบางวัน ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้บ้าง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร


ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

จะมีอากาศร้อนบางแห่งในบางวัน  กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ ทะเลจะมีคลื่นสูง 1 เมตร


ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

มีอากาศร้อนบางแห่งในบางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือน ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร


กรุงเทพและปริมณฑล

จะมีอากาศร้อนอบอ้าวเกือบทั่วไป อุณหภูมิสูงที่สุด 38–39 องศาเซลเซียส  แต่จะมีฝนฟ้าคะนองในบางวัน ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้


พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 1 เดือน เมษายน 2566 ร้อนสุดกี่องศาฯ-ฝนตกไหม?


ข้อมูลจาก : กรมอุตุนิยมวิทยา

ภาพจาก : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง