TNN online “เลย” ไฟไหม้ป่า 3 วัน ลามขึ้นถนนเลย-ภูเรือ เสียหาย กว่า 1000 ไร่

TNN ONLINE

Earth

“เลย” ไฟไหม้ป่า 3 วัน ลามขึ้นถนนเลย-ภูเรือ เสียหาย กว่า 1000 ไร่

 “เลย” ไฟไหม้ป่า 3 วัน ลามขึ้นถนนเลย-ภูเรือ เสียหาย กว่า 1000 ไร่

Weather: “เลย” ไฟไหม้ป่า 3 วัน ลามขึ้นถนนเลย-ภูเรือ เสียหาย กว่า 1000 ไร่

สถานการณ์ไฟป่าเผาไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ป่าภูสวรรค์ ติดกับอำเภอภูเรือ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่ามีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร และไม่มีท่าที่ว่าไฟป่าจะสงบลง ล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดับไฟบริเวณ ริมถนนในพื้นที่ทั้ง 2 อำเภอ ซึ่งพื้นที่ถนนสาย 21 เส้นทางผ่านไปยังอำเภอภูเรือ ต้องเร่งกันช่วยดับไฟ เนื่องจากอยู่ติดริมถนน และมีจุดชมวิว จุดท่องเที่ยว อุปกรณ์สื่อสารขาดเสียหาย ทำให้การสื่อสารติดขัดเป็นบางช่วง


นอกจากนี้ไฟป่าดังกล่าวทำให้เกิดควันไฟเป็นจำนวนมากในพื้นที่อำเภอเมืองเลย และอำเภอภูเรือจนค่า PM 2.5 นั้นอยู่ในระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับ สาเหตุการเกิดไฟป่าในพื้นที่นี้มาจากการจุดไฟล่าสัตว์ของชาวบ้านเพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นบริเวณพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์และประกอบกับมีใบไม้และเศษของต้นไม้ทำให้ เกิดไฟลุกลาม ต่อเนื่องเป็นบริเวณกว้าง ขณะนี้ไฟนั้นก็ยังลุกลามไปตามบริเวณป่าลึก จะเห็นชัดในช่วงกลางคืน แต่บริเวณขอบริมถนนเจ้าที่ได้สนธิกำลังกันไปดับไฟเป็นช่วงๆ


 “เลย” ไฟไหม้ป่า 3 วัน ลามขึ้นถนนเลย-ภูเรือ เสียหาย กว่า 1000 ไร่


 “เลย” ไฟไหม้ป่า 3 วัน ลามขึ้นถนนเลย-ภูเรือ เสียหาย กว่า 1000 ไร่


 “เลย” ไฟไหม้ป่า 3 วัน ลามขึ้นถนนเลย-ภูเรือ เสียหาย กว่า 1000 ไร่


 “เลย” ไฟไหม้ป่า 3 วัน ลามขึ้นถนนเลย-ภูเรือ เสียหาย กว่า 1000 ไร่


 “เลย” ไฟไหม้ป่า 3 วัน ลามขึ้นถนนเลย-ภูเรือ เสียหาย กว่า 1000 ไร่_____


 _____

ติดตามข่าวสภาพอากาศ และเช็กจุดฝนตก น้ำท่วม ถนนรถติด ผ่าน TNN EARTH

Website : https://bit.ly/3MXvq5I

Youtube : https://bit.ly/3MZUVmK

TikTok : https://bit.ly/3naJL4p

Facebook : https://bit.ly/3bxVMy0

Line : https://lin.ee/rPHmFpD

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง