TNN online “พะยูนแมนนาที” ในฟลอริดา สหรัฐฯ จำนวนลดลงเข้าขั้นวิกฤต

TNN ONLINE

Earth

“พะยูนแมนนาที” ในฟลอริดา สหรัฐฯ จำนวนลดลงเข้าขั้นวิกฤต

“พะยูนแมนนาที” ในฟลอริดา สหรัฐฯ จำนวนลดลงเข้าขั้นวิกฤต

รายงานล่าสุดเกี่ยวกับพะยูนแมนนาทีในฟลอริดา สหรัฐอเมริกาพบว่าในปีที่แล้วพวกมันล้มตายไปมากกว่าพันตัว สาเหตุหลักมาจากการขาดแคลนหญ้าทะเลซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลกระทบมาจากภาวะโลกร้อนและการใช้สารเคมีของมนุษย์

สำหรับพะยูนแมนนาทีนั้น เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ ถือเป็นสัตว์สำคัญในระบบนิเวศ ที่ช่วยบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในน้ำได้ยังรวดเร็ว และยังคอยควบคุมปริมาณของหญ้าทะเลอีกด้วย ซึ่งตอนนี้กำลังตกอยู่ในสถานะเสี่ยงสูญพันธุ์ รายงานล่าสุดโดย นักชีววิทยาเกี่ยวกับพะยูน ดร.เจมส์ พาวเวลล์ ระบุว่า เมื่อปีที่แล้ว “พะยูน” ในรัฐฟลอริดาของสหรัฐฯ ล้มตายไปมากกว่าพันตัว จากประชากรพะยูนทั้งหมดประมาณ 6,000-7,000 ตัว เนื่องจากหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารหลักของพะยูนลดลงเรื่อย ๆ สาเหตุสำคัญเนื่องมาจากน้ำในมหาสมุทรที่ร้อนขึ้นเนื่องจากภาวะโลกร้อน รวมถึงการใช้เคมีในภาคการเกษตร น้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน ทำให้เกิดปรากฏการณ์ “สาหร่ายสะพรั่ง” ซึ่งก็คือแพลงค์ตอนพืชและสาหร่ายในแหล่งน้ำเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว กลายเป็นปัญหามลพิษทางน้ำจนทำให้หญ้าทะเลขาดแคลน ซึ่งจากสถิติพบว่าอัตราการตายของพะยูนแมนนาทีในฟลอริดาสหรัฐมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยปีที่แล้วพบว่าพะยูนบริเวณชายฝั่งฟลอริดาตายไปถึง 1,101 ตัว สูงกว่าปี 2564 ที่ปีนั้นก็ว่าสูงเช่นกันอยู่ที่ 841 ตัว ในขณะที่นับตั้งแต่ปี 2559- 2563 เฉลี่ยแล้วตายประมาณ 300 กว่าตัวเท่านั้น ถือเป็นสถิติที่น่าตกใจทีเดียว นับเป็นอีกหนึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นสาเหตุมาจากสภาพอากาศและน้ำมือมนุษย์ ทำให้ตอนนี้มีการเรียกร้องให้ขึ้นบัญชีพะยูแมนนาทีเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เพื่อปกป้องพวกมันจากภัยคุกคามต่างๆ

ข่าวแนะนำ