TNN online ดาวเทียมตรวจพบ "จุดความร้อน" ทะลุ 2 พันจุด เปิด 5 จังหวัดที่พบมากสุด!

TNN ONLINE

Earth

ดาวเทียมตรวจพบ "จุดความร้อน" ทะลุ 2 พันจุด เปิด 5 จังหวัดที่พบมากสุด!

ดาวเทียมตรวจพบ จุดความร้อน ทะลุ 2 พันจุด เปิด 5 จังหวัดที่พบมากสุด!

ดาวเทียมตรวจพบ "จุดความร้อนไทย" วานนี้ขยับขึ้นมาที่ 2,269 จุด ส่วนใหญ่พบในป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ

ดาวเทียมตรวจพบ "จุดความร้อนไทย" วานนี้ขยับขึ้นมาที่ 2,269 จุด ส่วนใหญ่พบในป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ


GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) ไทยพบจุดความร้อนวานนี้ (23 ก.พ. 2566) จำนวน 2,269 จุด ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ยังครองอันดับหนึ่งอยู่ที่ 3,142 จุด รองลงมาคือกัมพูชา 2,514 จุด, สปป.ลาว 1,582 จุด, เวียดนาม 371 จุด และมาเลเซีย 19 จุด


สำหรับจุดความร้อนในประเทศไทยส่วนใหญ่พบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 1,016 จุด, พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 633 จุด, พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 239 จุด, พื้นที่เกษตร 217 จุด, พื้นที่เขต สปก. 144 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 20 จุด ในส่วนของจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุด 5 อันดับคือ กาญจนบุรี 357 จุด , ตาก 182 จุด, อุตรดิตถ์ 136 จุด, ชัยภูมิ 135 จุด, กำแพงเพชร 114 จุด ตามลำดับ 


ส่วนค่าฝุ่น PM2.5 เมื่อตรวจสอบจากแอปพลิเคชัน “เช็คฝุ่น” เมื่อเวลา 10.00 น. พบว่าในหลายจังหวัดของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาทิ #อำนาญเจริญ #ยโสธร #ร้อยเอ็ด #มหาสารคาม #นครพนม อยู่ระดับที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพ รวมถึงพื้นที่ของกรุงเทพมหานครด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนออกจากบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจที่อาจจะตามมา


สิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังที่มักจะมากับเหตุการณ์ไฟป่าและจุดความร้อนคือ PM 2.5 สถานการณ์การจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลให้เกิด PM 2.5 ได้ในพื้นที่บริเวณชายแดนเนื่องจากได้รับอิทธิพจากประแสลมที่จะพัดผ่านเข้ามา ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น


อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ 


สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th และควรติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ผ่านแอปพลิเคชัน "เช็คฝุ่น"ดาวเทียมตรวจพบ จุดความร้อน ทะลุ 2 พันจุด เปิด 5 จังหวัดที่พบมากสุด! ภาพจาก GISTDA

 
ที่มา GISTDA

ภาพจาก GISTDA / TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง