TNN online ช็อก! คนกรุงสูด PM2.5 เท่ากับสูบบุหรี่ 1,224 มวน

TNN ONLINE

Earth

ช็อก! คนกรุงสูด PM2.5 เท่ากับสูบบุหรี่ 1,224 มวน

ช็อก! คนกรุงสูด PM2.5 เท่ากับสูบบุหรี่ 1,224 มวน

PM2.5 22 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เทียบได้กับการสูบบุหรี่ 1 มวน เมื่อคำนวณแล้ว เมื่อปีที่ผ่านมา คนกรุงเทพฯ สูดดมฝุ่นพิษ PM2.5 เทียบเท่าการสูบบุหรี่ ทั้งหมดจำนวน 1,224.77 มวน เฉลี่ยวันละ 3.35 มวน

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เป็นปัญหาที่คนกรุงต้องเผชิญทุกปี เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่งผลทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ มีข้อมูลจากเว็บไซต์ The World Air Quality Index Project และอ้างอิงค่าPM2.5 จากกรีนพีซพบว่า พบว่า ในปี 2565 ที่ผ่านมา กรุงเทพฯ มีวันที่อากาศดี คืออยู่เกณฑ์สีเขียวเพียง 49 วัน คิดเป็น 13.42% ของทั้งปี ในขณะที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นวันที่อากาศมีคุณภาพปานกลาง คือเกณฑ์สีเหลือง 261 วัน หรือคิดเป็น 71.51% ของทั้งปี ส่วนวันที่มีคุณภาพอากาศที่มีผลต่อสุขภาพหรือสีส้มนั้นมีจำนวน 52 วัน หรือคิดเป็น 14.25% ของทั้งปี และวันที่มีอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ หรืออยู่ในเกณฑ์สีแดงนั้นมี 3 วัน หรือคิดเป็น 0.82% ของทั้งปี จากข้อมูลยังพบว่า ปีที่ผ่านมา กรุงเทพฯ อากาศแย่มากที่สุด คือเมษายน โดยมีวันที่อากาศอยู่ในเกณฑ์สีแดงหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพ ถึง 3 วัน และเป็นเพียงเดือนเดียวที่มีสภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์สีแดง ขณะที่ ริชาร์ด เอ มูลเลอร์ นักวิจัยชาวอเมริกัน แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ คำนวณเปรียบเทียบ ค่าฝุ่น PM2.5 กับปริมาณการสูบบุหรี่ พบว่า ค่าฝุ่น PM2.5 22 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เทียบได้กับการสูบบุหรี่ 1 มวน เมื่อคำนวณแล้ว เมื่อปีที่ผ่านมา คนกรุงเทพฯ สูดดมฝุ่นพิษ PM2.5 เทียบเท่าการสูบบุหรี่ ทั้งหมดจำนวน 1,224.77 มวน เฉลี่ยวันละ 3.35 มวน ได้ยินแบบนี้แล้วน่าตกใจทีเดียวนะคะ เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราแบบไม่รู้ตัว

ข่าวแนะนำ