TNN online ประชากรผึ้งลดลงทั่วโลก จากภาวะโลกร้อน

TNN ONLINE

Earth

ประชากรผึ้งลดลงทั่วโลก จากภาวะโลกร้อน

ประชากรผึ้งลดลงทั่วโลก จากภาวะโลกร้อน

“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทั่วโลก รวมไปถึงวงจรชีวิตของผึ้ง เพราะอุณหภูมิและฤดูกาลที่เปลี่ยนไปส่งผลกระทบต่อเวลาออกหากินของผึ้ง”

เช่น ที่ฉนวนกาซา กลุ่มคนเลี้ยงผึ้งบอกว่า กาซาเคยเป็นดินแดนส่งออกน้ำผึ้งที่สำคัญ แต่ปัจจุบันผลิตน้ำผึ้งได้น้อยลงมากเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลทำให้ระยะเวลาผสมเกสรของผึ้งนั้นสั้นลง ทำให้ผึ้งผลิตน้ำผึ้งน้อยลงมาก คนเลี้ยงผึ้งบอกว่า ช่วงกลางปีที่ผ่านมา เป็นช่วงที่ผึ้งต้องผสมเกสรและเก็บน้ำผึ้ง แต่อากาศแปรปรวน อุณหภูมิลดลง ทั้งยังเกิดภัยแล้ง และพายุฝนต่อเนื่อง ทำให้ผึ้งต้องอยู่ในรัง ออกมาผสมเกสรไม่ได้ ทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำผึ้ง เรื่องนี้สร้างความกังวลอย่างยิ่งต่อเหล่าเกษตรกร เพรานอกจากน้ำผึ้งจะลดลง สิ่งที่จะตามมาคือ พืชจะขยายพันธุ์ไม่ได้ เพราะผึ้ง เป็นสัตว์ที่คอยผสมเกสรผักและผลไม้ต่างๆ โดยผึ้งจะกินน้ำหวานจากดอกของพืชผลทางการเกษตร ทำให้เกสรของพืชชนิดต่างๆผสมกัน และทำให้เกิดเป็นผลผลิตทางการเกษตร เช่น แอปเปิ้ล สตรอเบอร์รี่ แตงกวา บร๊อคโคลี่และอีกมากมาย ซึ่งถ้าหากพวกมันมีจำนวนลดลงหรือสูญพันธุ์ไป ในอนาคตมนุษย์อาจไม่มีผักหรือผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์เหมือนเช่นปัจจุบันนี้ โดยปัจจัยที่ทำให้ประชากรผึ้งลดลงอย่างต่อเนื่อง เกิดจากการใช้ย่าฆ่าแมลง มลพิษ และ ภาวะโลกร้อน ล่าสุดแผนการอนุรักษ์สัตว์ผสมเกสรดอกไม้ ของสหภาพยุโร หรือ อียู เพิ่มความเข้มงวดมากขึ้น จะหาวิธีการทำให้ผึ้งหรือแมลงผสมเกสร สามารถบินหรือเคลื่อนย้ายถิ่นไปทั่วยุโรปเพื่อหาอาหารและแหล่งพักพิง โดยจะมีการรณรงค์ยกเลิกใช้ยาฆ่าแมลง และเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงผสมเกสร ทั้งในพื้นที่เกษตรและชุมชนเมือง เพราะหากปล่อยให้สูญพันธุ์ จะไม่เป็นผลดีต่อการเพาะปลูกพืชเกษตร และดอกไม้ป่า สถานการณ์ของผึ้งไม่ค่อยสู้ดีนักในพื้นที่ทั่วโลกเพราะแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติถูกทำลาย สภาพอากาศร้อนขึ้น และมีมลพิษมากมาย นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้จำนวนของผึ้งลดลงอย่างเห็นได้ชัด หลายประเทศตอนนี้จึงร่วมมือกันหามาตรการอนุรักษ์แมลงเหล่านี้

ข่าวแนะนำ