TNN online พบสาเหตุการตาย “ลูกพะยูน” กระดูกซี่โครงร้าวจากการถูกกระแทก

TNN ONLINE

Earth

พบสาเหตุการตาย “ลูกพะยูน” กระดูกซี่โครงร้าวจากการถูกกระแทก

พบสาเหตุการตาย “ลูกพะยูน” กระดูกซี่โครงร้าวจากการถูกกระแทก

Environment: พบสาเหตุการตาย “ลูกพะยูน” กระดูกซี่โครงร้าวจากการถูกกระแทก

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก (ศวบอ.) รายงานผลการตรวจสอบซากลูกพะยูน ที่เกยตื้นติดอวนประมงบริเวณหน้าอำเภอสัตหีบ ตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จากการตรวจสอบอัตลักษณ์พบว่าเป็นลูกพะยูนตัวเดียวกันกับที่อาศัยอยู่ร่วมกับเต่าเพศผู้ในอ่าวดงตาลที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ 


ส่วนสาเหตุการตายของลูกพะยูน เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก (ศวบอ.) ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (สทช.2) และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ ดำเนินการผ่าพิสูจน์พบบาดแผลที่เกิดขึ้นหลังการตายบริเวณอกและหน้าท้อง และพบการช้ำรุนแรงที่ชั้นผนังกล้ามเนื้อด้านซ้าย ผนังช่องอกด้านขวาและผนังด้านนอกของปอดขวามีแผ่นหนองปกคลุมอยู่เต็มบริเวณ ทางเดินอาหารพบอาหารประเภทหญ้าทะเลเล็กน้อย 


โดยผลการชันสูตรสอดคล้องกับภาพทางรังสีวิทยาคอมพิวเตอร์ (computerized tomography) พบการบาดเจ็บและรอยร้าวบริเวณซี่โครงด้านซ้ายส่วนท้าย (อนุเคราะห์การทำรังสีโดยโรงพยาบาลแกลง จ.ระยอง) ข้อสันนิษฐานการเสียชีวิต คาดว่าพะยูนได้รับการกระแทก ทำให้เกิดการบาดเจ็บ เกิดหนองในช่องปอด มีอาการป่วยจนส่งผลต่อการกินอาหารและเสียชีวิตในที่สุด ทั้งนี้ สัตวแพทย์ทำการเก็บตัวอย่างทางพันธุกรรม เนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์กับพะยูนเพศเมียที่เสียชีวิตก่อนนี้ และจะรายงานให้ทราบต่อไปที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

_____

#TNNEARTH #ทรัพยากรใต้ทะเล #ลูกพะยูน #สาเหตุการตาย #กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง #กระดูกซี่โครงร้าว

_____

ติดตามข่าวสภาพอากาศ และเช็กจุดฝนตก น้ำท่วม ถนนรถติด ผ่าน TNN EARTH

Website : https://bit.ly/3MXvq5I

Youtube : https://bit.ly/3MZUVmK

TikTok : https://bit.ly/3naJL

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง