TNN online พรุ่งนี้ลุ้น! กทม.-ปริมณฑล “ฝนตก” ดับฝุ่น PM2.5 สภาพอากาศดีขึ้น

TNN ONLINE

Earth

พรุ่งนี้ลุ้น! กทม.-ปริมณฑล “ฝนตก” ดับฝุ่น PM2.5 สภาพอากาศดีขึ้น

พรุ่งนี้ลุ้น! กทม.-ปริมณฑล “ฝนตก” ดับฝุ่น PM2.5 สภาพอากาศดีขึ้น

รอลุ้นพรุ่งนี้ กทม.-ปริมณฑล “ฝนตก” ช่วยบรรเทาปริมาณ ฝุ่นPM2.5 สภาพอากาศดีขึ้น

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ สภาพอากาศ วันพรุ่งนี้ จนถึง 5 กุมภาพันธ์  2566 คาดว่าในภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกจะมี ฝนตก ช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณเกาะบอร์เนียว จะเคลื่อนผ่านประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างลงสู่ทะเลอันดามัน ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังปานกลาง 

พรุ่งนี้ลุ้น! กทม.-ปริมณฑล “ฝนตก” ดับฝุ่น PM2.5 สภาพอากาศดีขึ้น

ขณะที่ สภาพอากาศ บริเวณ อ่าวไทยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 6 - 9 ก.พ. 66 ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลง ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน 

ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนลดลง

ข้อควรระวัง : ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก ส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร สำหรับในช่วงวันที่ 3 – 5 ก.พ. 66 ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง


ข้อมูลจาก : กรมอุตุนิยมวิทยา

ภาพจาก : AFP 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง