TNN หนาวนี้ระวัง “ภาวะตัวเย็นเกิน” อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

TNN

Earth

หนาวนี้ระวัง “ภาวะตัวเย็นเกิน” อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

หนาวนี้ระวัง “ภาวะตัวเย็นเกิน” อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

ภาวะตัวเย็นเกิน หรือ “ไฮโปเธอร์เมีย" นั้น เป็นภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิลดต่ำเกินปกติ สาเหตุเกิดจากการที่ร่างกายสัมผัสอากาศหนาวเย็นเป็นระยะเวลานาน

ช่วงนี้หลายพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นถึงหนาว ตามยอดดอย ยอดภูหนาวถึงหนาวจัด มีคำเตือนจากกรมควบคุมโรคให้ระวังอาการ “ภาวะตัวเย็นเกิน” หรือ หรือ “ไฮโปเธอร์เมีย (Hypothermia)” สำหรับ “ภาวะตัวเย็นเกิน” หรือ “ไฮโปเธอร์เมียนั้น เป็นภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิลดต่ำเกินปกติ สาเหตุเกิดจากการที่ร่างกายสัมผัสอากาศหนาวเย็นเป็นระยะเวลานาน เช่น อยู่ในอากาศหนาว หรือแช่ในน้ำที่เย็นจัด ทำให้ร่างกายสูญเสียกลไกการปรับอุณหภูมิ ไม่สามารถสร้างและเก็บความร้อนในร่างกายได้ ส่งผลให้อุณหภูมิของร่างกายลดต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียส อวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะหัวใจและสมองทำงานผิดปกติ ถ้าผิดปกติรุนแรงอาจถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้ ในระยะแรกผู้ป่วยจะมีอาการหนาวสั่น เดินเซ อ่อนเพลีย ง่วงซึม หงุดหงิด สับสน ความสามารถในการคิดและตัดสินใจน้อยลง หากอุณหภูมิร่างกายยังลดต่ำอย่างต่อเนื่องผู้ป่วยจะหยุดสั่น ไม่ค่อยรู้สึกตัว หมดสติและหยุดหายใจในที่สุด เมื่อฤดูหนาวปีที่แล้วพบผู้ป่วยมีภาวะตัวเย็นเกิน 10 ราย มีรายงานผู้เสียชีวิตสูงสุดในช่วงเดือนธันวาคม 5 ราย รองลงมา คือ เดือนมกราคม 3 ราย และเดือนกุมภาพันธ์ 2 ราย ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตนอกบ้าน ในพื้นที่ที่ไม่สามารถป้องกันความหนาวได้ ดังนั้นฤดูหนาวนี้ ต้องดูแลร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ สำหรับเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรดูแลเป็นพิเศษ

ข่าวแนะนำ