TNN online “ดร.เสรี” เตือน ปี 66 ไทยเสี่ยงแล้งหนัก

TNN ONLINE

Earth

“ดร.เสรี” เตือน ปี 66 ไทยเสี่ยงแล้งหนัก

“ดร.เสรี” เตือน ปี 66 ไทยเสี่ยงแล้งหนัก

ปีของลานีญากำลังจะหมดไป ปีนี้เสี่ยงอาจจะเจอกับภัยแล้งรุนแรงแทน เราอาจจะเจอกับภัยแล้งที่รุนแรงในรอบ 10 ปี ประมาณปี 2568-2569 และอาจจะเกิดน้ำท่วมใหญ่อีกประมาณปี 2572-2573

เริ่มต้นปีมานี้ มีนักวิชาการหลายท่านเตือนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในปีนี้ หนึ่งในนั้นคือ รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยรศ.ดร.เสรียกตัวอย่างเหตุการณ์ พายุหิมะในสหรัฐฯ เมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ว่าเหตุการณ์ Snow bomb เช่นนี้จะเกิดบ่อยครั้งในฤดูหนาว เนื่องจาก Climate Change ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นในอ่าวเม็กซิโก เกิดการพัดพามวลความชื้นมาปะทะมวลอากาศเย็นจากขั้วโลกเป็นพายุหิมะ ซึ่งพัฒนาตัวเป็น Bomb cyclone เนื่องจากความกดอากาศลดต่ำลงทันทีอย่างรวดเร็ว 24 มิลลิบาร์ภายใน 24 ชั่วโมงประกอบกับความไม่มีเสถียรภาพของกระแสลมวนขั้วโลก (Polar vortex) และกระแสลมกรด (Jet stream) จากการละลายน้ำแข็งขั้วโลก เป็นปัจจัยที่สำคัญทำให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ทั่วทุกภูมิภาคตอนบน ทั้งยุโรป และเอเชียตะวันออก ส่วนบ้านเรา ตั้งแต่ปี 2563-2565 เป็นปีของปรากฏการณ์ลานีญาประเทศไทยมีฝนมาก เกิดน้ำท่วมใหญ่เกือบทุกภาค อุณหภูมิต่ำกว่าปกติตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงมีนาคม 2566 แต่ปีของลานีญากำลังจะหมดไป ปีนี้เสี่ยงอาจจะเจอกับภัยแล้งรุนแรงแทน โดยทาง IPCC คาดการณ์ว่ามีความเป็นได้เกือบ 50% ที่อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นแตะ 1.5oC (ปัจจุบันอุณหภูมิเพิ่มขึ้นประมาณ 1.15oC) เราอาจจะเจอกับภัยแล้งที่รุนแรงในรอบ 10 ปี ประมาณปี 2568-2569 และอาจจะเกิดน้ำท่วมใหญ่อีกประมาณปี 2572-2573 นักวิชาการหลายท่านจึงออกมาเตือนว่า ทั่วโลกต้องช่วยกันใช้มาตรการ ลดกาปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ต้องมีมาตรการปรับตัวเพื่อตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติของในอนาคต ข้อมูล: Facebook รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์

ข่าวแนะนำ