TNN online เปิดพื้นที่เสี่ยงเกิด “พายุหิมะ” บ่อยในสหรัฐฯ

TNN ONLINE

Earth

เปิดพื้นที่เสี่ยงเกิด “พายุหิมะ” บ่อยในสหรัฐฯ

เปิดพื้นที่เสี่ยงเกิด “พายุหิมะ” บ่อยในสหรัฐฯ

เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวอีกหนึ่งภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สหรัฐอเมริกาเผชิญอยู่บ่อยครั้งคือ “พายุหิมะ” ซึ่งในแต่ละปีพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากพายุหิมะในสหรัฐฯ เฉลี่ยมากถึงปีละ 400 คนเลยทีเดียว

สำหรับพายุหิมะนั้นเป็นพายุที่มีหิมะตกร่วมด้วย โดยปกติจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ภูเขาสูง โดยมักจะเกิดในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำว่า 0 องศา ลักษณะที่สำคัญที่ทำให้พายุชนิดนี้มีความอันตรายคือลมจะแรงมาก ปกติแล้วจะเกิดขึ้นประมาณ 3 ชม. ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศของสหรัฐระบุว่าพายุหิมะคร่าชีวิตชาวสหรัฐเฉลี่ยปีละ 400 คน เลยทีเดียว หน่วยงานด้านสภาพอากาศสหรัฐได้ระบุว่า นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 มาจนถึงปัจจุบัน พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดพายุหิมะมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา คือรัฐทางตอนเหนือของประเทศได้แก่แถวๆนอร์ธดาโกตา เซาท์ดาโกตา มินนิโซตา เนแบรสการวมถึงโคโรลาโด ซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้บริเวณนี้เกิดพายุหิมะบ่อยเพราะเป็นพื้นที่แถบนี้จะได้รับมวลอากาศหนาวเย็นจากแคนาดาได้ง่ายและบริเวณนี้เป็นพื้นที่ราบไม่มีเทือกเขากั้น จึงทำให้พายุทวีกำลังได้รวดเร็ว โดยรัฐที่มีคำเตือนเรื่องพายุหิมะมากที่สุดอันดับ 1 คือนอร์ทดาโกตา โดยในรอบ 21 ปี พบว่าเคยมีประกาศเตือนเรื่องพายุหิมะมากถึง 84 ครั้ง รองลงมาคือรัฐมินนิโซตา ประกาศเตือนไป 66 ครั้ง อันดับ 3 ได้แก่ โคโลราโด ประกาศเตือน 60 ครั้ง และอันดับ 4 ที่ไวโอมิงประกาศเตือนไป 57 ครั้ง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศสหรัฐ สรุปว่าอันตรายจากพายุหิมะนั้นนับว่ารุนแรงกว่าพายุทอร์นาโดถึง 5 เท่าเลยทีเดียว

ข่าวแนะนำ