TNN online “ลมหนาวรอบใหม่” ปกคลุมไทยอีกครั้ง 6-8 ม.ค.นี้

TNN ONLINE

Earth

“ลมหนาวรอบใหม่” ปกคลุมไทยอีกครั้ง 6-8 ม.ค.นี้

“ลมหนาวรอบใหม่” ปกคลุมไทยอีกครั้ง 6-8 ม.ค.นี้

"กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ช่วงวันที่ 6-8 ม.ค. มวลอากาศเย็นระลอกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้อุณหภูมิลดลงเล็กน้อย"

กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ในช่วงวันที่ 6 - 8 ม.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง ทำให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิลดลง โดยบริเวณภาคเหนือและภาคอีสาน อุณหภูมิจะลดลงประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลงประมาณ 1-3 องศาเซลเซียส ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนควรดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงระวังอันตรายการสัญจร ในบริเวณที่มีหมอก สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย  


หลังจากนั้นในวันที่ 9 ม.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังคงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า

ข่าวแนะนำ