TNN online เปิดภาพ “ปะการัง” ใต้ทะเลไทย ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์

TNN ONLINE

Earth

เปิดภาพ “ปะการัง” ใต้ทะเลไทย ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์

เปิดภาพ “ปะการัง” ใต้ทะเลไทย ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์

แนวปะการังใต้ท้องทะเลบริเวณหมู่เกาะ Local Island ใกล้เกาะไก่ ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ แหล่งดำน้ำดูปะการังที่สวยงามและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว สะท้อนให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของแนวปะการังใต้ท้องทะเลไทย

คุณปรัญญา พันธุตาจิต ครูสอนดำน้ำ สคูบ้าเอ็กเพริต อ่าวนาง กระบี่ ผู้ถ่ายภาพความสวยงามใต้ท้องทะเล มีทั้งปะการังอ่อน ปะการังแข็งสีสันสดใสหลากหลายสายพันธุ์ กระจายเป็นวงกว้างจำนวนมากครอบคลุมพื้นที่หลายไร่ และเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลานานาชนิด


ปะการังมีหน้าที่สำคัญในการป้องกันแนวชายฝั่งจากการกัดเซาะของคลื่นและกระแสน้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลากหลากหลายนิด ทั้งยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ใต้ทะเลซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญของมนุษย์ แนวปะการังมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เมื่อถูกทำลายก็มีผลต่อความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น 


ปัจจุบันหนึ่งในสามของแนวปะการังทั่วโลกถูกทำลายเนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม บางแห่งถูกทำลายจนไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาได้ ทำให้หลายคนเริ่มกลับมาให้ความสำคัญในการอนุรักษ์และตระหนักถึงความสำคัญของปะการังที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม มีการวางแนวทางการฟื้นฟูเพื่อใช้ประโยชน์จากปะการังอย่างยั่งยืน


เปิดภาพ “ปะการัง” ใต้ทะเลไทย ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
เปิดภาพ “ปะการัง” ใต้ทะเลไทย ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เปิดภาพ “ปะการัง” ใต้ทะเลไทย ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
เปิดภาพ “ปะการัง” ใต้ทะเลไทย ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เปิดภาพ “ปะการัง” ใต้ทะเลไทย ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์

ข่าวแนะนำ