TNN online “ฉนวนลูกถ้วยไฟฟ้า” จาก กฟผ.ทำฐานเกาะตัวอ่อน ฟื้นฟูปะการังใต้ทะเล

TNN ONLINE

Earth

“ฉนวนลูกถ้วยไฟฟ้า” จาก กฟผ.ทำฐานเกาะตัวอ่อน ฟื้นฟูปะการังใต้ทะเล

“ฉนวนลูกถ้วยไฟฟ้า” จาก กฟผ.ทำฐานเกาะตัวอ่อน ฟื้นฟูปะการังใต้ทะเล

“กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลรับมอบและจัดวางวัสดุฉนวนลูกถ้วยไฟฟ้า จำนวน 500 ชุด จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อจัดวางเป็นฐานลงเกาะของตัวอ่อนปะการังและฐานปลูกฟื้นฟูปะการังในพื้นที่ทดลอง บริเวณแนบปะการังด้านตะวันออกของเกาะไม้ท่อน อ.เมือง จ.ภูเก็ต”

การจัดวางวัสดุฉนวนลูกถ้วยไฟฟ้าจะวางในพื้นที่ว่างที่เป็นพื้นทรายอยู่ระหว่างแนวปะการังเพื่อเพิ่มพื้นที่ลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง โดยก่อนหน้านี้จัดวางไปแล้ว 750 ชุด และครั้งนี้จัดวางเพิ่มอีก 500 ชุด พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ 


วัสดุฉนวนลูกไฟฟ้าที่ทำจากเซรามิก มีคุณสมบัติเหมาะสมในการลงเกาะและการเจริญเติบโตของปะการังได้เป็นอย่างดี เมื่อมีตัวอ่อนปะการังลงเกาะสามารถเคลือบและขยายในแผ่นเซรามิกได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 ซม. ทั้งนี้กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จะดำเนินการศึกษาติดตามเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประกอบผลการศึกษาทดลองรายงานกรมต่อไป


“ฉนวนลูกถ้วยไฟฟ้า” จาก กฟผ.ทำฐานเกาะตัวอ่อน ฟื้นฟูปะการังใต้ทะเล “ฉนวนลูกถ้วยไฟฟ้า” จาก กฟผ.ทำฐานเกาะตัวอ่อน ฟื้นฟูปะการังใต้ทะเล “ฉนวนลูกถ้วยไฟฟ้า” จาก กฟผ.ทำฐานเกาะตัวอ่อน ฟื้นฟูปะการังใต้ทะเล “ฉนวนลูกถ้วยไฟฟ้า” จาก กฟผ.ทำฐานเกาะตัวอ่อน ฟื้นฟูปะการังใต้ทะเล “ฉนวนลูกถ้วยไฟฟ้า” จาก กฟผ.ทำฐานเกาะตัวอ่อน ฟื้นฟูปะการังใต้ทะเล

ข่าวแนะนำ