TNN online ทำไมฝุ่น PM 2.5 พุ่ง เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว?

TNN ONLINE

Earth

ทำไมฝุ่น PM 2.5 พุ่ง เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว?

ทำไมฝุ่น PM 2.5 พุ่ง เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว?

“ปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาหลักในเมือง โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว ซึ่งฝุ่น PM 2.5 เป็นฝุ่นขนาดเล็ก ซึ่งถ้าหากได้รับเข้าไปในปริมาณมากๆและสะสมต่อเนื่องก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือโรคเรื้อรังต่างๆได้”

ข้อมูลจาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พบว่าในช่วงปลายฤดูหนาวที่กำลังเข้าสู่ฤดูร้อน ประเทศไทยจะได้รับความกดอากาศสูงจากทางตอนเหนือแผ่ลงมาปกคลุมไปทั่วพื้นที่ของประเทศ ทำให้รูปแบบการเคลื่อนตัวของชั้นบรรยากาศด้านบนเกิดการเปลี่ยนแปลง พื้นดินคายความร้อนออกมาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อุณหภูมิเหนือพื้นดินเย็นกว่าชั้นบรรยากาศด้านบน เนื่องจากมีการคายความร้อนของพื้นผิวโลก จึงทำให้เกิดปรากฏการณ์อุณหภูมิผกผันขึ้น (Temperature inversion) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตรงข้ามกับเหตุการณ์ของอุณหภูมิปกติในชั้นบรรยากาศ ส่งผลให้เกิดลักษณะคล้ายเพดานห้องที่กักฝุ่นละอองหรือแก๊สมลพิษที่ก่อตัวในระดับพื้นผิวโลกไม่ให้ลอยขึ้น การไหลเวียนและถ่ายเทของอากาศไม่ดีหรือเรียกว่า “อากาศปิด” จึงทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละออง หมอก และควัน ในบรรยากาศมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปกติ เมื่อดูจากปัจจัยแวดล้อมทั้งฤดูกาล ความกดอากาศ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและนอกประเทศ สะท้อนให้เห็นว่าวงรอบคุณภาพอากาศของประเทศไทยมีโอกาสเกิดฝุ่นละออง PM2.5 ต่อเนื่องตลอดปี โดยมีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นในช่วงต้นปี และลดต่ำลงในช่วงกลางปีที่เป็นฤดูฝน ซึ่งปัญหานี้จะคลี่คลายได้ก็ต่อเมื่อ มีลมหนาวระลอกใหม่แรงๆแผ่ลงมาเสริม เพราะลมหนาวจะมาพร้อมกับลม เมื่อมีลมพัดมาด้วยก็จะช่วยพัดพาฝุ่นละอองให้จางหายไปได้ หรือไม่ก็ต้องมีฝนตกลงมา ซึ่งทั้งลมและฝนจะเป็นตัวช่วยคลี่คลายปัญหาฝุ่นละอองได้ในระดับหนึ่ง สิ่งหนึ่งที่เราช่วยกันได้ คือ การควบคุมแหล่งกำเนิดของฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง ซึ่งมาจากหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ ภาคอุตสาหกรรม การเผาในที่โล่ง การก่อสร้างและผังเมือง รวมถึงภาคครัวเรือน

ข่าวแนะนำ