TNN online GISTDA เปิดภาพดาวเทียมพื้นที่ "น้ำท่วมขัง" ที่บุรีรัมย์-สุรินทร์

TNN ONLINE

Earth

GISTDA เปิดภาพดาวเทียมพื้นที่ "น้ำท่วมขัง" ที่บุรีรัมย์-สุรินทร์

GISTDA เปิดภาพดาวเทียมพื้นที่ น้ำท่วมขัง ที่บุรีรัมย์-สุรินทร์

GISTDA เผยภาพถ่ายจากดาวเทียม KANOPUS-V6 แสดงให้เห็นถึงพื้นที่น้ำท่วมขัง ที่บุรีรัมย์-สุรินทร์

GISTDA เผยภาพถ่ายจากดาวเทียม KANOPUS-V6 แสดงให้เห็นถึงพื้นที่น้ำท่วมขัง  ที่บุรีรัมย์-สุรินทร์


สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA  เผยภาพถ่ายจากดาวเทียม KANOPUS-V6  ของวันที่ 17 ตุลาคม 2565 แสดงให้เห็นถึงพื้นที่น้ำท่วมขัง (สีเขียว) ในเขตพื้นที่บางส่วนของ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมลุ่มต่ำ ชุมชนที่อยู่อาศัยแถบริมฝั่งแม่น้ำสายหลักสายรอง

ภาพดังกล่าว เป็นนำเสนอโดยปรับภาพเป็นสีผสมเท็จ ซึ่งจะทำให้สีของภาพต่างจากสีจริงตามธรรมชาติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการแยกแยะวัตถุให้มีความชัดเจนมากขึ้น (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gistda.or.th/.../ewt/gistda_web/news_view.php...)


สถานการณ์ที่เกิดขึ้น GI STDA ได้ส่งข้อมูลภาพจากดาวเทียมดังกล่าวให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนในการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน และการติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป


สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง GISTDA เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ข้อมูลจากดาวเทียม Kanopus-V (คาโนปุส-วี) นี้ได้รับการสนับสนุนจาก The International Charter Space and Major Disasters, ROSCOSMOS และ United Nations Satellite Centre (UNOSAT)

ตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ พร้อมรายงานสรุปพื้นที่น้ำท่วมแต่ละจังหวัด เพิ่มเติมได้ที่ https://flood.gistda.or.th


GISTDA เปิดภาพดาวเทียมพื้นที่ น้ำท่วมขัง ที่บุรีรัมย์-สุรินทร์ ภาพจาก GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

 ภาพจาก  GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) / ผู้สื่อข่าวลพบุรี

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง