TNN online แจ้งด่วน! ฤทธิ์พายุคมปาซุ เขื่อนป่าสักฯ ระดับน้ำเพิ่ม 2 ม. เตือนขนของขึ้นที่สูง

TNN ONLINE

สังคม

แจ้งด่วน! ฤทธิ์พายุคมปาซุ เขื่อนป่าสักฯ ระดับน้ำเพิ่ม 2 ม. เตือนขนของขึ้นที่สูง

แจ้งด่วน! ฤทธิ์พายุคมปาซุ เขื่อนป่าสักฯ ระดับน้ำเพิ่ม 2 ม. เตือนขนของขึ้นที่สูง

ส่งหนังสือแจ้งด่วนผู้ว่าฯสระบุรี พายุคมปาซุเแผลงฤทธิ์ทำ เขื่อนป่าสักฯระดับน้ำเพิ่ม 2 ม. เตือนปชช.เฝ้าระวังขนของขึ้นที่สูง

วันนี้ ( 13 ต.ค. 64 )นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์ ผู้อำนายการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ส่งหนังสือแจ้งด่วนไปยังผู้ว่าฯสระบุรี เตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถารการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยระบุว่า เนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “คมปาซุ” ส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่เหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จะเพิ่มการระบายน้ำโดยทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จากอัตรา 100 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนถึงอัตรา 300 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

 ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพย์สินของประชาชนจากการที่ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2.00 - 2.50 ม. (จากปัจจุบัน เวลา 12.00 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2564)จึงใคร่ขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทราบ ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูง และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไป

แจ้งด่วน! ฤทธิ์พายุคมปาซุ เขื่อนป่าสักฯ ระดับน้ำเพิ่ม 2 ม. เตือนขนของขึ้นที่สูงข้อมูลจาก : เพจ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 

ภาพจาก   : สำนักงานกปร

ข่าวแนะนำ