TNN online กอนช.เปิดรายชื่อจังหวัดเสี่ยงน้ำหลาก-น้ำท่วมขัง ‘เหนือ-อีสาน’

TNN ONLINE

Earth

กอนช.เปิดรายชื่อจังหวัดเสี่ยงน้ำหลาก-น้ำท่วมขัง ‘เหนือ-อีสาน’

กอนช.เปิดรายชื่อจังหวัดเสี่ยงน้ำหลาก-น้ำท่วมขัง ‘เหนือ-อีสาน’

กอนช.สรุปสถานการณ์น้ำพร้อมเปิดรายชื่อจังหวัดเสี่ยงน้ำหลาก-น้ำท่วมขัง ‘เหนือ-อีสาน’ เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 13 แห่ง

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติสรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 15 ก.ย.65 65 เวลา 7.00 น. ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้

- ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง สูงสุดที่ จ.กาญจนบุรี (120) จ.ลำปาง (81) จ.ระนอง (80)

- ปริมาณน้ำ แหล่งน้ำทุกขนาด 54,491 ล้าน ลบ.ม. (66%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 47,572 ล้าน ลบ.ม. (67%) เฝ้าระวังน้ำต่ำกว่าเกณฑ์บริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง บริเวณภาคเหนือ เฝ้าระวังน้ำสูงกว่าเกณฑ์บริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำ จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ แม่งัด แม่มอก กิ่วลม กิ่วคอหมา แควน้อยบำรุงแดน อุบลรัตน์ น้ำพุง ขุนด่านฯ บางพระ หนองปลาไหล นฤบดิทราจินดา และบึงบระเพ็ด

 เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก น้ำท่วมขัง ดังนี้

- ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ แพร่ น่าน กำแพงเพชร และตาก 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ชัยภูมิ อำนาจเจริญ บึงกาฬ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ และยโสธร ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี และราชบุรี ภาคตะวันออก จ.จันทบุรี และตราด และภาคตะวันตก จ.ประจวบคีรีขันธุ์ และเพชรบุรี

เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่ง

บริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขา ของ แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำชี แม่น้ำมูล แม่น้ำนครนายก แม่น้ำปราจีนบุรี แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำระยอง แม่น้ำจันทบุรี และแม่น้ำตราด 

เฝ้าระวังแหล่งน้ำและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่มีปริมาตรน้ำสูง กว่าเกณฑ์ปฏิบัติการเก็บกักน้ำสูงสุด (Upper Rule Curve) 13 แห่ง อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล กิ่วคอหมา กิ่วลม แม่มอก ทับเสลา กระเสียว อุบลรัตน์ ลำตะคอง ลำพระเพลิง มูลบน คลองสียัด บางพระ และหนองปลาไหล 

กอนช.เปิดรายชื่อจังหวัดเสี่ยงน้ำหลาก-น้ำท่วมขัง ‘เหนือ-อีสาน’


ข้อมูลจาก  : กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

ภาพจาก  :  TNN ONLINE 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง