TNN online “หมีขั้วโลก” เสี่ยงสูญพันธุ์ จากภาวะโลกร้อน

TNN ONLINE

Earth

“หมีขั้วโลก” เสี่ยงสูญพันธุ์ จากภาวะโลกร้อน

“หมีขั้วโลก” เสี่ยงสูญพันธุ์ จากภาวะโลกร้อน

“นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าอีกประมาณ 80 ปีข้างหน้า หมีขั้วโลกอาจสูญพันธุ์ เพราะพวกมันต้องพึ่งพาพื้นที่ที่เป็นน้ำแข็งในการอยู่อาศัยและหาอาหาร ดังนั้นเมื่อโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆ น้ำแข็งทะเลที่พวกมันต้องพึ่งพาก็จะละลายและหายไปนั่นเอง”

ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อหมีขั้วโลกหรือหมีขาว ที่อยู่บริเวณขั้วโลกเหนือ หรือเขต “อาร์กติก” นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าอีกประมาณ 80 ปีข้างหน้า หมีขั้วโลกอาจสูญพันธุ์ เพราะพวกมันต้องพึ่งพาพื้นที่ที่เป็นน้ำแข็งในการอาศัยและหาอาหาร ดังนั้นเมื่อโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆ น้ำแข็งทะเลที่พวกมันต้องพึ่งพาก็จะละลายและหายไปนั่นเอง สำหรับน้ำแข็งบริเวณเขตอาร์กติกนั้น มีความหนาเฉลี่ยไม่เกิน 10 ฟุต แต่หมีขั้วโลก น้ำหนักตัวเฉลี่ยประมาณ 350 - 600 กิโลกรัม เมื่อแผ่นน้ำแข็งละลาย และบางลง กลายเป็นน้ำแข็งแผ่นเล็ก ๆ ก็จะไม่แข็งแรงพอที่จะรองรับน้ำหนักตัวของพวกมันได้ ทำให้ที่อยู่อาศัยของพวกมันเริ่มหายไป นอกจากน้ำแข็งละลายแล้ว อุณหภูมิที่สูงขึ้นยังส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารของหมีขั้วโลกได้ เพราะผืนน้ำแข็งเป็นที่เจริญเติบโตของสาหร่ายที่ ซึ่งสาหร่ายก็จะเป็นอาหารของแพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ในทะเล ซึ่งก็เป็นอาหารของกุ้ง และปลาอีกที โดยมี นก แมวน้ำ มากินอีกทอดหนึ่ง และสุดท้ายสัตว์เหล่านี้ก็จะกลายเป็นอาหารของหมีขั้วโลก ที่อยู่ลำดับสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร เท่ากับว่าเมื่อโลกร้อนขึ้นทั้งที่อยู่และอาหารของหมีขั้วโลกจะลดลงอย่างแน่นอน ดังนั้นเรื่องของภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นสิ่งที่ต้องร่วมมือกันแก้ไขและบรรเทาปัญหา ไม่เช่นนั้นสิ่งมีชีวิตต่างๆ อาจสูญพันธุ์ ระบบนิเวศถูกทำลาย สุดท้ายก็จะกระทบถึงมนุษย์ และทำให้โลกเราไม่น่าอยู่อีกต่อไป

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง