TNN online คาดการณ์ ‘พายุเข้า’ส.ค.-ก.ย. ไทยเจอพายุหมุนเขตร้อน 2 ลูกผ่านเหนือ-อีสาน

TNN ONLINE

Earth

คาดการณ์ ‘พายุเข้า’ส.ค.-ก.ย. ไทยเจอพายุหมุนเขตร้อน 2 ลูกผ่านเหนือ-อีสาน

คาดการณ์ ‘พายุเข้า’ส.ค.-ก.ย. ไทยเจอพายุหมุนเขตร้อน 2 ลูกผ่านเหนือ-อีสาน

กรมอุตุฯพยากรณ์ สถานการณ์ 'พายุเข้า' ช่วงเดือนส.ค.-ก.ย. ไทยเจอพายุหมุนเขตร้อน 2 ลูก เคลื่อนตัวผ่านเหนือ-อีสาน

รมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2565 โดยคาดการณ์ จะมีพายุเข้าในช่วงเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 

โดยเป็น พายุหมุนเขตร้อน (ดีเปรสชั่น โซนร้อนและไต้ฝุ่น) สำหรับในช่วงฤดูฝนปีนี้ คาดว่า จะมีพายุหมุนเขตร้อน เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจำนวน 2 ลูก โดยมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

เดือนสิงหาคม-กันยายนฝนตกหนักไหม?

อนึ่ง ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน เป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุด และมีโอกาสสูงที่จะมี พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านเข้าบริเวณประเทศไทยตอนบน ซึ่งส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ และก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในหลายพื้นที่

ภาคเหนือ เดือนสิงหาคมและกันยายน คาดว่า ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 237 และ 222 มิลลิเมตร ตามลำดับ) ส่วนเดือนตุลาคม ปริมาณฝนรวมจะมากกว่าค่าปกติร้อยละ 20 (ค่าปกติ 117 มิลลิเมตร)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนสิงหาคมและกันยายน คาดว่า ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 276 และ 256 มิลลิเมตรตามล้าดับ)ส่วนเดือนตุลาคมปริมาณฝนรวมจะมากกว่าค่าปกตริ้อยละ 20 (ค่าปกติ 105 มิลลิเมตร)

ภาคกลาง เดือนสิงหาคม คาดว่า ปริมาณฝนรวมจะน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 5 (ค่าปกติ 173 มิลลิเมตร) ส่วนเดือนกันยายน ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 238 มิลลิเมตร) ส้าหรับเดือนตุลาคม ปริมาณฝน รวมจะมากกว่าค่าปกตร้อยละ 20(ค่าปกติ 183 มิลลิเมตร)

ภาคตะวันออก เดือนสิงหาคม คาดว่า ปริมาณฝนรวมจะน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 5 (ค่าปกติ 285 มิลลิเมตร) ส่วนเดือนกันยายน ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 353 มิลลิเมตร) ส้าหรับเดือนตุลาคม ปริมาณฝนรวมจะมากกว่าค่าปกตร้อยละ 20(ค่าปกติ 219 มิลลิเมตร)

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) เดือนสิงหาคม คาดว่า ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 131 มิลลิเมตร) ส่วนเดือนกันยายน ปริมาณฝนรวมจะน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 5 (ค่าปกติ 147 มิลลิเมตร) สำหรับ เดือนตุลาคมปริมาณฝนรวมจะมากกว่าค่าปกตริ้อยละ10(ค่าปกติ254มิลลิเมตร)

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งทะเลอันดามัน) เดือนสิงหาคมและกันยายน คาดว่า ปริมาณฝนรวมจะน้อยกว่า ค่าปกตร้อยละ 5(ค่าปกติ 419 และ 426 มิลลิเมตรตามล้าดับ)ส้าหรับเดือนตุลาคมปริมาณฝนรวมจะมากกว่าค่า ปกตริ้อยละ 10(ค่าปกติ 370 มิลลิเมตร)

กรุงเทพฯ และปริมณฑล เดือนสิงหาคมและกันยายน คาดว่า ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 212 และ 326 มิลลิเมตรตามลำดับ) ส่วนเดือนตุลาคมปริมาณฝนรวมจะมากกว่าค่าปกตริ้อยละ 20(ค่าปกติ 289 มิลลิเมตร)

ข้อมูลจาก  : กรมอุตุนิยมวิทยา

ภาพจาก  :  กรมอุตุนิยมวิทยา/ AFP


ข่าวแนะนำ